Nyheter

 • Vad har EU gjort för dig?

  20 juni, 2018

  Fram till den 31 augusti kan du delta i foto- och bloggtävlingen EU in my region. Syftet med tävlingarna är att visa upp vad EU-finansierade projekt bidrar till runtom...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Upphandling av resultatutvärdering

  19 juni, 2018

  Länsstyrelsen Jämtlands län, i egenskap av förvaltande myndighet för Interreg Sverige-Norge, har en aktuell upphandling ute. Upphandlingen gäller resultatutvärdering, att undersöka om projekten bidrar till programmets mål. Resultatutvärderingen ska visa...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nyfiken på Interreg Sverige-Norge?

  12 juni, 2018

  Den årliga sammanfattningen om hur det svensk-norska samarbetet fortskrider är nu tillgänglig! Ta del av läget i programmet och gränsöverskridande projekt inom bland annat marina livsmedel, filmexport och välfärdsteknologi...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Hur ser vägtrafiken ut 2030 – når vi klimatmålet?

  5 juni, 2018

  Projektet Green Drive Region har tagit fram en workshop-metod i form av ett spännande spel, med tillhörande manual och en kort rapport. Ett material för att på lokal och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nya möjligheter för förstudier

  29 maj, 2018

  Övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge beslutade den 11 maj 2018 om nya regler för förstudier. Beslutet innebär att stödbeloppen har höjts och att projekttiden har förlängts enligt följande: maximalt stödbelopp på...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Tillgängligt stöd Interreg Sverige-Norge per maj 2018

  21 maj, 2018

  Hej! Vi vill informera om hur mycket stöd som finns kvar i programmet och när alla projekt blivit behandlade under utlysningsperiod 7 så ser läget ut som följande: Tillgängliga...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • GDPR och Interreg

  23 maj, 2018

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • 6,2 miljoner euro till svensk-norska samarbetsprojekt

  18 maj, 2018

  De tre styrkommittéerna i Interreg Sverige-Norge har prioriterat åtta projekt som får drygt fyra miljoner euro i stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och ca 2,2 miljoner euro IR-midler. SNÖRIK...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Uppdaterade dokument till Min Ansökan

  27 april, 2018

  Nu är den nya importmallen och den uppdaterade manualen för Min Ansökan publicerade på hemsidan.

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • GEARS på exkursion bland gruvor och fjäll

  27 april, 2018

  Geologisk arv i Indre Skandinavia (GEARS) undersöker det geologiska arvet i Hedmark och Dalarna närmare. Detta för att göra data tillgänglig för förvaltning av det geologiska arvet men även...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vältel utvecklar sjukvården

  26 april, 2018

  Målet med Vältel är att skapa en långsiktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte där man kan testa och utvärdera lösningar som kan hjälpa till att lösa hälso- och vårdutmaningar…

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Mentala gränshinder påverkar norska och svenska företags vilja att göra affärer över gränsen

  26 april, 2018

  Projektet Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen har nyligen tagit fram rapporten ”Mentala gränshinder – en studie av hur norska och svenska företagare erfar och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Vargar spåras med ny teknik

  4 april, 2018

  Projektet Grensevilt arbetar för en bättre gränsöverskridande, inkluderande och konfliktreducerande förvaltning av älg och rovdjur i Inre Skandinavien. Se inslaget på TV4-nyheterna här om hur de arbetar med märkning och...

  0
  Interreg Sverige-Norge