Prioriteringar och specifika mål

Prioriteringar och specifika mål

En smartare gränsregion

Om prioriteringen

En smartare gränsregion med förbättrad innovationskapacitet och konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Specifika mål

Om prioriteringen

En grönare gränsregion med motståndskraft att möta klimatförändringar och fokuserad på cirkulär ekonomi

Specifika mål

En grönare gränsregion

En mer social gränsregion

Om prioriteringen

En mer social gränsregion med gemensam arbetsmarknad, livslångt lärande och fokus på kultur- och besöksnäringar

Specifika mål

Om prioriteringen

En starkare gränsregion med ökad samarbetskapacitet

Specifika mål

En starkare gränsregion

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.