De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående bild
Nästa bild
Programmets prioriteringar
En smartare, grönare, mer social och starkare gränsregion - det vill vi ha. Läs mer om de specifika målen och om hur projekt kan bidra.
Prioriteringar och specifika mål
De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående bild
Nästa bild

Senaste Artiklar

Två personer som håller om varandra i ett ovanifrån perspektiv.

Fototävlingen är avgjord!

Vi är glada att kunna fira Interreg Cooperation Day 2023 genom att tillkännage vinnaren av fototävlingen i Interreg Sverige-Norge med tem...

Publicerat den 21 september 2023

Kamera lins som hålls av två händer

Fototävling!

Gillar du att fotografera? Interreg Sverige-Norge utlyser en tävling där ni har chansen att visa hur just ert samarbete över gränsen ser ...

Publicerat den 24 augusti 2023

En tejpad papperslapp där det står Yes we are open

Nu välkomnar vi nya ansökningar!

Ser ni gränsen som resurs? Har ni hållbarhet som ledstjärna? Då är ni välkomna in med er ansökan till Interreg Sverige-Norge. Utlysni...

Publicerat den 15 augusti 2023

Event, möten och utbildningar

Datum: 12 september 2023
Förvaltande myndigheten för Interreg Sverige-Norge, bjuder in till utbildning för nystartade projekt samt nya projektekonomer och projektledare. Innehåll: Genomgång av ”Min ansökan” Ekonomisk redo...
Datum: 30 augusti 2023
Sekretariatet för Nordens gröna bälte erbjuder en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverige och No...
Datum: 24 maj 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 10 maj 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...

Beviljade Projekt

Integrerad Gränsregion

Speciellt mindre företag har varit hårt utsatta under pandemin. Målet är därför att öka konkurrenskraften hos gränsregionens små och medelstora företag i Viken fylke och Västra Götalandsregionen, g...
Projektperiod

1 jul 2022 –

 30 jun 2025

Specifikt mål

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

SAIL

SAIL- Samarbeid-Arbeidkvalifisering-Inkludering- Livsmestring Prosjektets hovedmålsetting er å utfordre og utvikle arbeidsmarkedet hjelpemiddelapparatet, så att en större andel unga utanför arbets...
Projektperiod

1 mar 2023 –

 31 mar 2026

Specifikt mål

Gränsöverskridande arbetsmarknad

SOURCE – Sustainable and nature positive development of housing for recreational use

Rekreasjonskommuner i Trøndelag og Jämtland ønsker å være gode og bærekraftige kommuner både för innbyggere og besøkende. Spesielt fritidsboligutviklingen har vært viktig for å skape vekst og sysse...
Projektperiod

1 apr 2023 –

 31 mar 2026

Specifikt mål

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Upplevelsenäring – Samverkan mellan kultur och besöksnäringen

I detta projekt vill vi föra samman kultur- och besöksnäringen till en gemensam upplevelsenäring. Samverkan mellan kultur- och besöksnäringen har stor potential . I grunden handlar det om att stä...
Projektperiod

1 jan 2023 –

 31 dec 2025

Specifikt mål

Hållbar kultur och turism

Vanliga Frågor och Svar

Vid varje ansökan om utbetalning ska indikatorer rapporteras både i delrapporten och i systemet Min ansökan.

Så här går du till väga.

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.