Agenda 2030
och Gröna given
är några utgångspunkter som Interreg Sverige-Norge kopplar till i valet av specifika mål för 2021–2027. Vi stöder nya arbetssätt och produktionssätt genom att samarbeta innovativt och lösningsfokuserat över gränsen med den gröna omställningen och minska hinder för en gränsöverskridande arbetsmarknad.
De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående
Nästa
Nästa utlysning öppnar 15 januari
Mellan den 15 januari och 15 februari kommer call 3 att vara öppet för nya ansökningar. Mer information om hur du ansöker hittar du i projekthandboken och under fliken Söka projekt .
De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående
Nästa

Söka projekt

Genomföra projekt

Projekthandbok

Senaste Artiklar

Olivia Ahltorp spelar piano och hennes saxofonist Emanuel tittar på henne.

Ljuv musik på Annual Event i Bryssel

– Det har varit en vacker upplevelse att få delta på konferensen (Interregs årskonferens 26-28 oktober 2022) och att vara en del av...

2022-11-22

Svensk, EU och norsk flagga

Interreg Sverige-Norge stöttar tre nya projekt

Projekten ExpandE, Integrerad gränsregion samt Design, kunst och arkitektur som reiseanledning är projekt som bidrar till ett starkt sama...

2022-10-18

Kommande utlysningar

Nästa utlysning för Interreg Sverige-Norge är 15 januari till 15 februari 2023. Förstudier och småskaliga projekt går bra att söka löp...

2022-09-19

Event, möten och utbildningar

Datum: 22 september 2022
INFORMASJON OG INSPIRASJON Vilka möjligheter ger det nya Interreg Sverige-Norge-programmet? Alla som är intresserade av möjligheten att söka stöd från Interreg Sverige-Norge hälsas välkomna. Under...
Datum: 15 september 2022
Informationsträff i Nordens Gröna Bälte Vi träffas på Copperhill Mountain Lodge i Åre för att informera om det nya programmet Interreg Sverige-Norge 2021-2027. När? 15 september kl. 9.30-15.00 Anmä...

Beviljade Projekt

För närvarande finns det inga beviljade projekt att visas.

Vanliga Frågor och Svar

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.