De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående bild
Nästa bild
Programmets prioriteringar
En smartare, grönare, mer social och starkare gränsregion - det vill vi ha. Läs mer om de specifika målen och om hur projekt kan bidra.
Prioriteringar och specifika mål
Programmets vision
En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder.  
Föregående bild
Nästa bild

Senaste Artiklar

Här är vad du behöver tänka på när du ansöker!

Tack till alla som deltog i vårt digitala informationsmöte 22 Maj. I presentationen kan du se vad du behöver tänka på när du ansöker om I...

Publicerat den 22 maj 2024

Möte i övervakningskommittén i Interreg Sverige-Norge

Övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge programmet har genomfört ett lunch-till-lunch möte i Örnsköldsvik, region Västernorrland...

Publicerat den 15 maj 2024

Nya delområdesöverskridande projekt inom Interreg Sverige-Norge

Övervakningskommittén sammanträdde den 15 maj och följande projekt prioriterades: CirkFerm Prioritering: En grönare gränsregionSpecifik...

Publicerat den 15 maj 2024

Event, möten och utbildningar

Datum: 22 maj 2024
Du får lära dig om vad som är viktigt att tänka på i en projektansökan. Du får också konkreta tips på hur du går till väga då du ansöker till Interreg Sverige-Norge. Vi guidar dig genom hela proces...
Datum: 6 maj 2024
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 24 april 2024
Passa på att lära dig mer om storytelling! Interreg Sverige-Norge bjuder in till två halvdagars kommunikationsevent där vi ska arbeta med storytelling och att bygga på resultat för att sprida dem v...
Datum: 24 januari 2024
Sekretariatet för Centrala Skandinavien bjuder in till en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverig...

Beviljade Projekt

Cross Border Cyber Capacity

Cross Border Cyber Capacity bringer sammen utfyllende kompetanse, infrastruktur og erfaringer for å forsterke kapasitet for innovasjon knyttet til cyber- og samfunnssikkerhet. Gjennom Cyber Growth ...
Projektperiod

1 maj 2023 –

 30 apr 2026

Specifikt mål

Innovativa miljöer

Värden längs vägen

Kulturarv och kulturmiljöer är idag en underutnyttjad resurs. Interregprojektet Värden längs vägen syftar till att stärka gränsregionen i Nordens Gröna Bälte genom att skapa större kunskap och förs...
Projektperiod

1 jan 2024 –

 31 dec 2026

Specifikt mål

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

SENAVIS – Sensorteknologi för smart avisning

Underhåll av vintervägar och flygplatser kräver stora mängder dyra och miljöskadliga kemikalier. Klimatförändringar med snabbt skiftande temperaturer ökar dessutom behovet av halkbekämpning. SENA...
Projektperiod

15 mar 2024 –

 14 mar 2027

Specifikt mål

Innovativa miljöer

Gränslös kompetens

Kompetensförsörjning begränsas av föreställningar om kompetens för både individer och företag. Ambitionen med detta projekt är att se mer gränslöst på kompetens: att se möjligheter över landsgränse...
Projektperiod

1 jan 2024 –

 31 dec 2026

Specifikt mål

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Vanliga Frågor och Svar

Vid varje ansökan om utbetalning ska indikatorer rapporteras både i delrapporten och i systemet Min ansökan.

Så här går du till väga.

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.