De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Previous slide
Next slide
Programmets prioriteringar
En smartare, grönare, mer social och starkare gränsregion - det vill vi ha. Läs mer om de specifika målen och om hur projekt kan bidra.
Prioriteringar och specifika mål
Programmets vision
En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder.  
Previous slide
Next slide

Senaste Artiklar

Medel tillgängliga för ansökan vid nästa utlysning – öppnar 15. august

Nästa ansökningsomgång öppnar den 15 augusti och stänger 15. september. I denna utlysning uppmuntrar vi fortfarande projekt inom cirkul...

Publicerat den 10 juni 2024

Skapa medvetenhet om dina Interreg-projekt genom storytelling

Text: Liv Randi Lindseth Du kanske har hört talas om att du ska marknadsföra dina projekt med hjälp av storytelling. Detta är det mest e...

Publicerat den 07 juni 2024

Ny version av projekthandbok!

Se till att alltid ha den senaste versionen av projekthandboken tillgänglig för att få rätt vägledning och stöd. Det är alltid den senast...

Publicerat den 03 juni 2024

Event, möten och utbildningar

Datum: 28 augusti 2024
Sekretariatet för Centrala Scandinavien bjuder in till utbildning för nya projekt som nyligen har fått finansiering från Interreg Sverige-Norge-programmet. Syftet med utbildningen är att projektled...
Datum: 29 augusti 2024
Sekretariatet för Nordens gröna bälte bjuder in till en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverige ...
Datum: 22 maj 2024
Du får lära dig om vad som är viktigt att tänka på i en projektansökan. Du får också konkreta tips på hur du går till väga då du ansöker till Interreg Sverige-Norge. Vi guidar dig genom hela proces...
Datum: 6 maj 2024
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...

Beviljade Projekt

Gränslös kompetens

Kompetensförsörjning begränsas av föreställningar om kompetens för både individer och företag. Ambitionen med detta projekt är att se mer gränslöst på kompetens: att se möjligheter över landsgränse...
Projektperiod

1 jan 2024 –

 31 dec 2026

Specifikt mål

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Cross Border Cyber Capacity

Cross Border Cyber Capacity bringer sammen utfyllende kompetanse, infrastruktur og erfaringer for å forsterke kapasitet for innovasjon knyttet til cyber- og samfunnssikkerhet. Gjennom Cyber Growth ...
Projektperiod

1 maj 2023 –

 30 apr 2026

Specifikt mål

Innovativa miljöer

Värden längs vägen

Kulturarv och kulturmiljöer är idag en underutnyttjad resurs. Interregprojektet Värden längs vägen syftar till att stärka gränsregionen i Nordens Gröna Bälte genom att skapa större kunskap och förs...
Projektperiod

1 jan 2024 –

 31 dec 2026

Specifikt mål

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

SENAVIS – Sensorteknologi för smart avisning

Underhåll av vintervägar och flygplatser kräver stora mängder dyra och miljöskadliga kemikalier. Klimatförändringar med snabbt skiftande temperaturer ökar dessutom behovet av halkbekämpning. SENA...
Projektperiod

15 mar 2024 –

 14 mar 2027

Specifikt mål

Innovativa miljöer

Vanliga Frågor och Svar

Vid varje ansökan om utbetalning ska indikatorer rapporteras både i delrapporten och i systemet Min ansökan.

Så här går du till väga.

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.