Förbered dig
Nästa utlysning öppnar den 15 augusti och stänger den 15 september. Förbered dig genom att läsa på om programmets prioriteringar och mål i populärversionen av programdokumentet, under fliken Söka projekt. Ta gärna kontakt med en rådgivare om du har frågor.
De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående
Nästa
Förbered dig
Nästa utlysning öppnar 15 augusti och stänger 15 september. Förbered dig genom att läsa på om programmets prioriteringar och mål i populärversionen av programdokumentet, under fliken Söka projekt. Ta gärna kontakt med en rådgivare om du har frågor.
De historiska erfarenheterna
och det geografiska läget präglar på olika sätt programområdets vidsträckta naturområden. Tillgängligheten till kultur- och naturresurser är viktiga för både enskilda invånare och företag. Kultur- och naturarvet bidrar till en omfattande säsongsturism där programområdet har goda möjligheter att bidra till den gröna omställningen och de blåa näringarna.
Föregående
Nästa

Senaste Artiklar

Solig dag i Nordens gröna bälte

Den 28 mars hölls en utbildning för nya projekt bland gnistrande och vårvintriga Jämtlandsfjäll. Under dagen fick vi både ta del av i...

2023-03-29

Den 2-12 maj har ni chansen!

Inte många känner till vad EU-fondernas pengar går till och vilken skillnad de gör på hemmaplan, men det vill vi ändra på! Nu har ni möjl...

2023-03-13

Kommande utlysningar

Nästa utlysning för Interreg Sverige-Norge är 15 augusti till 15 september 2023. Förstudier och småskaliga projekt går bra att söka lö...

2023-03-09

Event, möten och utbildningar

Datum: 23 mars 2023
Sekretariatet för Interreg Sverige-Norge, delområde Centrala Skandinavien, bjuder in till utbildning för nystartade projekt samt nya projektledare och projektekonomer. Det är viktigt att projektled...
Datum: 28 mars 2023
Sekretariatet för Nordens gröna bälte erbjuder en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverige och No...
Datum: 16 februari 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Datum: 21 februari 2023
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...

Beviljade Projekt

ExpandE

Projektet vill stärka arbetsmarknadens effektivitet genom att skapa förutsättningar för unga långt från arbetsmarknaden att bli anställningsbara på andra sidan gränsen. Detta ska göras genom digita...
Projektperiod

5 dec 2022 –

 28 nov 2025

Specifikt mål

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Vanliga Frågor och Svar

Samarbete över gränsen är ett grundläggande kriterium för Interregprojekt. Projekten ska ha ett tydligt gränsöverskridande mervärde och bidra till konkreta resultat med långsiktiga effekter. Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat.

Några frågor att besvara i ansökan:

Skulle vi kunna genomföra detta enbart i det egna landet?

Varför inte?

Om vi gjorde det bara i vårt eget land, skulle resultatet bli detsamma?

Vad är det vi tillför i projektet till det andra landet?

Finns det kompetensöverföring?

Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20 % på programnivå. Det betyder att enstaka projekt kan få en finansiering med ett högre procenttal. Det är dock viktigt att resultatet av projektverksamheten kommer programområdet till del.

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss.  Se eurokurs på kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 10 norska kronor används den för att omvandla NOK till EUR.

Projekt ska ha tillgång till goda kunskaper om LOU och LUF. Om ni som stödmottagare inte omfattas av dessa lagar ska någon eller några i projektet ha goda kunskaper om det särskilda inköpsförfarandet som baseras på principerna i LOU (tidigare kallat affärsmässighet). På Upphandlingsmyndigheten.se finns aktuell information.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.