Utbildning för nya projekt i centrala Skandinavien

Datum: 28 augusti 2024
  28 augusti 2024
Starttid:     09:30
Sluttid:     16:00
Plats:   Hamar
Samordnare:

Sekretariatet för Centrala Scandinavien bjuder in till utbildning för nya projekt som nyligen har fått finansiering från Interreg Sverige-Norge-programmet.

Syftet med utbildningen är att projektledare och projektekonomer från både Norge och Sverige ska känna till rutinerna för hur man på bästa sätt genomför ett projekt inom Interreg Sverige-Norge-programmet. Fokus kommer att ligga på rapportering, kommunikation och ekonomi.

Preliminärt program:

Förmiddag – gemensamt för både den norska och den svenska sidan

09.30 – 10.00 Kaffe och lära känna varandra

10.00 – 10.10 Interreg-sekretariatet hälsar välkommen

10.10 – 10.30 Nya projekt presenterar sig, ca 5 minuter vardera

10.30 – 12.15 Genomförande av projekt, Interreg-sekretariatet

ca 12.15 – 13.15 Lunch

Eftermiddag – separat program för den svenska och norska sidan.

13.15-16.00 Ansökan om utbetaling, kontrollörer (gemensam fika kl.15.00)

Programmet kommer att hållas centralt i Hamar och mer detaljerad information om platsen kommer att finnas tillgänglig efter registrering.

Ta gärna med egen dator för att följa med i de olika delarna av programmet.

Den här dagen kan också vara ett bra tillfälle att organisera ett eget projektmöte samt träffa andra projekt och utbyta erfarenheter. Kostnader för resor och logi i samband med programmet är stödberättigande kostnader men bokas av respektive.

Anmäl dig senast den 28 Juni till marboh@innlandetfylke.no.

Förutom namn, roll, organisation och projekt behöver vi även e-postadresser till dem som anmäler sig.

Kom ihåg att meddela oss om eventuella livsmedelsrestriktioner.

Välkommen!

 

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.