Interreg Sverige–Norge står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur interreg-sverige-norge.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss här.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

Detta innehåll är inte tillgängligt:

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vilket innehåll som just nu inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webbens navigationsmeny går delvis inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. Riktlinje WCAG 2.1.1..

  • Vissa bilder har inte en beskrivning, en så kallad alt-text. Det innebär att användare som inte ser bilden inte får en likvärdig beskrivning.
  • Tabbordningen är inte logisk överallt på webbplatsen.

Åtgärdsplan

Vi åberopar §12 otillbörlig börda för otillgängliga dokument. Just nu
pågår arbete med att införa rutiner och tekniska lösningar för att
tillgängliggöra innehållet i dokumenten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av interreg-sverige-norge.com som granskats och verifierats av olika verktyg såsom WAVE® och Web.dev.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.