De historiske opplevelsene

og den geografiske plasseringen preger på ulike måter programområdets omfattende naturområder. Tilgang til kultur- og naturressurser er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter. Kultur- og naturarven bidrar til et omfattende sesongturisme der programområdet har gode muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og de blå næringene.

Previous slide
Next slide
Programprioriteringer

En smartere, grønnere, mer sosial og sterkere grenseregion – det er det vi ønsker.
Les mer om de konkrete målene og hvordan prosjekter kan bidra.

Prioriteringer og konkrete mål
Programmets visjon

Bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensebarrierer.

Previous slide
Next slide

Nylige artikler

Två kvinnor diskuterar intresserat

Utvikle effektive kommunikasjonsferdigheter 24.-25. april

Nå er det mulighet for både inspirasjon og læring om emnet. Som prosjektleder og kommunikasjonsansvarlig kan det noen ganger være utford...

Publisert den 15 april 2024

Nye maler på nettet

Oppdaterte maler for timelister er nå tilgjengelige, heltids- og deltidssertifikater og en delårsrapport. Det er derfor viktig at du sør...

Publisert den 28 mars 2024

Händer på ett bord

Registrer prosjektet ditt for Europa i min region 2024-kampanjen.

Vi deltar for syvende gang i den EU-omfattende informasjonskampanjen Europa i min region. I løpet av en uke i mai skal vi samarbeide om å...

Publisert den 22 mars 2024

Arrangementer, møter og utdanning

Dato: 22 mai 2024
Du får informasjon om hva som er viktig å tenke på når du skriver en prosjektsøknad. Du får også konkrete tips om hvordan du går frem når du søker hos Interreg Sverige-Norge. Vi guider deg gjennom ...
Dato: 6 mai 2024
Styringskomiteen består av representanter for det lokale og regionale nivået i subregionen. Styringskomiteens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og vurdere dem opp mot programmets mål og prior...
Dato: 24 april 2024
Benytt anledningen til å lære mer om storytelling! Interreg Sverige-Norge inviterer til to halvdagers kommunikasjonsevent der vi skal jobbe med storytelling for å spride prosjektenes gode resultate...
Dato: 14 februar 2024
Forvaltningsmyndigheten for Interreg Sverige-Norge inviterer til opplæring for nystartede prosjekter samt nye prosjektøkonomer og prosjektledere. Innhold: Gjennomgang av "Min søknad" Finansregnska...

Innvilget prosjekt

Cyberkapasitet på tvers av landegrenser

Cross Border Cyber Capacity samler komplementær kompetanse, infrastruktur og erfaring for å styrke innovasjonskapasiteten innen cyber- og samfunnssikkerhet. Cyber Growth styrker bedriftenes evne ti...
Prosjektperiode

1 mai 2023 -

 30 apr 2026

Spesifikt mål

Innovativa miljöer

Verdier langs vegen

Kulturarv og kulturmiljøer er i dag en underutnyttet ressurs. Interreg-prosjektet Verdier på veien har som mål å styrke grenseregionen i Nordens Grønne Belte ved å skape større kunnskap og forståel...
Prosjektperiode

1 jan 2024 -

 31 des 2026

Spesifikt mål

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

SENAVIS – Sensorteknologi for smart avising

Vedlikehold av vinterveier og flyplasser krever store mengder kostbare og miljøskadelige kjemikalier. Klimaendringene med raskt skiftende temperaturer øker også behovet for avising. SENAVIS skal ...
Prosjektperiode

15 mar 2024 -

 14 mar 2027

Spesifikt mål

Innovativa miljöer

Grenseløs ekspertise

Kompetansetilbudet begrenses av både enkeltpersoners og bedrifters oppfatning av kompetanse. Ambisjonen med dette prosjektet er å ha et mer grenseløst syn på kompetanse: å se muligheter på tvers av...
Prosjektperiode

1 jan 2024 -

 31 des 2026

Spesifikt mål

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Vanlige spørsmål og svar

For hver søknad om utbetaling skal indikatorene rapporteres både i delrapporten og i systemet Min søknad.

Slik går du frem.

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Prosjektene skal ha en klar grenseoverskridende merverdi og bidra til konkrete resultater med langsiktige effekter. Ved prosjektering er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat.

Noen spørsmål å besvare i søknaden:

Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?

Hvorfor ikke?

Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?

Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?

Er det en kompetanseoverføring?

Regioner utenfor programområdet kan generelt nyte godt av 20 % av programmets EU-midler. Totalen må derfor ikke overstige 20 % på programnivå. Det betyr at enkeltprosjekter kan få støtte med høyere prosentandel. Det er imidlertid viktig at resultatene av prosjektaktivitetene kommer programområdet til gode.

For den svenske delen av søknaden må du bruke EU-kommisjonens eurokurs, som fastsettes hver måned, når du sender inn søknaden til oss. Se eurokursen på kommisjonens nettside

I «Min søknad» skal det norske kostnads- og finansieringsbudsjettet oppgis i euro. Ettersom Norge bruker en fast valutakurs på 10 kroner, brukes den til å konvertere NOK til EUR.

Prosjekter skal ha tilgang til god kunnskap om LOU og LUF. Dersom du som støttemottaker ikke er omfattet av disse lovene, må noen eller noen i prosjektet ha god kjennskap til den spesielle innkjøpsprosedyren basert på prinsippene i LOU (tidligere kalt forretningsmessighet). Aktuell informasjon er tilgjengelig på Upphandlingsmyndigheten.se.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.