De historiske opplevelsene

og den geografiske plasseringen preger på ulike måter programområdets omfattende naturområder. Tilgang til kultur- og naturressurser er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter. Kultur- og naturarven bidrar til et omfattende sesongturisme der programområdet har gode muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og de blå næringene.

Previous slide
Next slide
Programprioriteringer

En smartere, grønnere, mer sosial og sterkere grenseregion – det er det vi ønsker.
Les mer om de konkrete målene og hvordan prosjekter kan bidra.

Prioriteringer og konkrete mål
Programmets visjon

Bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensebarrierer.

Previous slide
Next slide

Nylige artikler

Tilgjengelige søkbare midler ved neste utlysning – åpner 15. august

Neste utlysning åpner 15. august og stenger 15. september. I denne utlysningen oppfordrer vi fortsatt prosjekter innenfor sirkulær øk...

Publisert den 10 juni 2024

Skap oppmerksomhet for ditt Interreg-prosjekter gjennom «Storytelling»

Tekst: Liv Randi Lindseth Du har kanskje hørt at du bør markedsføre prosjektene dine ved hjelp av «Storytelling», altså historiefortel...

Publisert den 07 juni 2024

Ny versjon av prosjekthåndboken!

Sørg for at du alltid har den nyeste versjonen av prosjekthåndboken tilgjengelig for å få riktig veiledning og støtte. Det er alltid sist...

Publisert den 03 juni 2024

Arrangementer, møter og utdanning

Dato: 28 august 2024
Sekretariatet for Sentrale Skandinavia inviterer til utdanning av nye prosjekter som nylig fått tilsagn av midler fra Interreg Sverige-Norge programmet. Hensikten med utdanningen er at prosjektlede...
Dato: 29 august 2024
Sekretariatet for Nordens grønne belte inviterer til opplæring for deg som nylig har fått innvilget prosjektstøtte fra Interreg Sverige-Norge programmet. Formålet med opplæringen er å gi prosjektle...
Dato: 22 mai 2024
Du får informasjon om hva som er viktig å tenke på når du skriver en prosjektsøknad. Du får også konkrete tips om hvordan du går frem når du søker hos Interreg Sverige-Norge. Vi guider deg gjennom ...
Dato: 6 mai 2024
Styringskomiteen består av representanter for det lokale og regionale nivået i subregionen. Styringskomiteens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og vurdere dem opp mot programmets mål og prior...

Innvilget prosjekt

Cyberkapasitet på tvers av landegrenser

Cross Border Cyber Capacity samler komplementær kompetanse, infrastruktur og erfaring for å styrke innovasjonskapasiteten innen cyber- og samfunnssikkerhet. Cyber Growth styrker bedriftenes evne ti...
Prosjektperiode

1 mai 2023 -

 30 apr 2026

Spesifikt mål

Innovativa miljöer

Verdier langs vegen

Kulturarv og kulturmiljøer er i dag en underutnyttet ressurs. Interreg-prosjektet Verdier på veien har som mål å styrke grenseregionen i Nordens Grønne Belte ved å skape større kunnskap og forståel...
Prosjektperiode

1 jan 2024 -

 31 des 2026

Spesifikt mål

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

SENAVIS – Sensorteknologi for smart avising

Vedlikehold av vinterveier og flyplasser krever store mengder kostbare og miljøskadelige kjemikalier. Klimaendringene med raskt skiftende temperaturer øker også behovet for avising. SENAVIS skal ...
Prosjektperiode

15 mar 2024 -

 14 mar 2027

Spesifikt mål

Innovativa miljöer

Grenseløs ekspertise

Kompetansetilbudet begrenses av både enkeltpersoners og bedrifters oppfatning av kompetanse. Ambisjonen med dette prosjektet er å ha et mer grenseløst syn på kompetanse: å se muligheter på tvers av...
Prosjektperiode

1 jan 2024 -

 31 des 2026

Spesifikt mål

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Vanlige spørsmål og svar

For hver søknad om utbetaling skal indikatorene rapporteres både i delrapporten og i systemet Min søknad.

Slik går du frem.

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Prosjektene skal ha en klar grenseoverskridende merverdi og bidra til konkrete resultater med langsiktige effekter. Ved prosjektering er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat.

Noen spørsmål å besvare i søknaden:

Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?

Hvorfor ikke?

Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?

Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?

Er det en kompetanseoverføring?

Regioner utenfor programområdet kan generelt nyte godt av 20 % av programmets EU-midler. Totalen må derfor ikke overstige 20 % på programnivå. Det betyr at enkeltprosjekter kan få støtte med høyere prosentandel. Det er imidlertid viktig at resultatene av prosjektaktivitetene kommer programområdet til gode.

For den svenske delen av søknaden må du bruke EU-kommisjonens eurokurs, som fastsettes hver måned, når du sender inn søknaden til oss. Se eurokursen på kommisjonens nettside

I «Min søknad» skal det norske kostnads- og finansieringsbudsjettet oppgis i euro. Ettersom Norge bruker en fast valutakurs på 10 kroner, brukes den til å konvertere NOK til EUR.

Prosjekter skal ha tilgang til god kunnskap om LOU og LUF. Dersom du som støttemottaker ikke er omfattet av disse lovene, må noen eller noen i prosjektet ha god kjennskap til den spesielle innkjøpsprosedyren basert på prinsippene i LOU (tidligere kalt forretningsmessighet). Aktuell informasjon er tilgjengelig på Upphandlingsmyndigheten.se.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.