Gjør deg klar
Neste utlysning åpner 15. august og stenger 15. september. Forbered deg ved å lese om programmets prioriteringer og mål i den populære versjonen av programdokumentet, under fanen Søk i prosjekter. Ta gjerne kontakt med en rådgiver hvis du har spørsmål.
De historiske opplevelsene
og den geografiske plasseringen preger på ulike måter programområdets omfattende naturområder. Tilgang til kultur- og naturressurser er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter. Kultur- og naturarven bidrar til et omfattende sesongturisme der programområdet har gode muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og de blå næringene.
Tidligere
Neste
Gjør deg klar
Neste utlysning åpner 15. august og stenger 15. september. Forbered deg ved å lese om programmets prioriteringer og mål i den populære versjonen av programdokumentet, under fanen Søk i prosjekter. Ta gjerne kontakt med en rådgiver hvis du har spørsmål.
De historiske opplevelsene
og den geografiske plasseringen preger på ulike måter programområdets omfattende naturområder. Tilgang til kultur- og naturressurser er viktig for både enkeltpersoner og bedrifter. Kultur- og naturarven bidrar til et omfattende sesongturisme der programområdet har gode muligheter til å bidra til den grønne omstillingen og de blå næringene.
Tidligere
Neste

Nylige artikler

Solrik dag i det nordiske grønne beltet

Den 28. mars ble det holdt en opplæring for nye prosjekter blant den glitrende og vårvinteren Jämtlandsfjäll. I løpet av dagen fikk vi begge være med på...

2023-03-29

2.-12. mai har du sjansen!

Det er ikke mange som vet hva EU-fondenes penger går til og hvilken forskjell de utgjør hjemme, men det vil vi endre på! Nå har du en sjanse...

2023-03-13

Kommende kunngjøringer

Neste utlysning for Interreg Sverige-Norge er 15. august til 15. september 2023. Forstudier og småskalaprosjekter går fint an å søke...

2023-03-09

Arrangementer, møter og utdanning

Dato: 23. mars 2023
Sekretariatet for Interreg Sverige-Norge, delområde Midt-Skandinavia, inviterer til opplæring for nystartede prosjekter samt nye prosjektledere og prosjektøkonomer. Det er viktig at prosjektledelse...
Dato: 28. mars 2023
Sekretariatet for Nordisk Grønt Belte tilbyr opplæring for deg som nylig har fått innvilget prosjekt. Formålet med opplæringen er at prosjektledere og prosjektøkonomer fra både Sverige og No...
Dato: 16. februar 2023
Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål...
Dato: 21. februar 2023
Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål...

Innvilget prosjekt

ExpandE

Prosjektet ønsker å styrke effektiviteten i arbeidsmarkedet ved å legge forholdene til rette for at unge langt fra arbeidsmarkedet kan bli arbeidsdyktige på andre siden av grensen. Dette må gjøres digitalt...
Prosjektperiode

5. desember 2022 –

 28. november 2025

Spesifikt mål

Arbeidsmarked på tvers av landegrensene

Vanlige spørsmål og svar

Grenseoverskridende samarbeid er et grunnleggende kriterium for Interreg-prosjekter. Prosjektene skal ha en klar grenseoverskridende merverdi og bidra til konkrete resultater med langsiktige effekter. Ved prosjektering er det viktig å avklare hvorfor man samarbeider på tvers av landegrensene. Jo tydeligere dette er definert, jo større er sannsynligheten for at prosjektet oppnår et konkret resultat.

Noen spørsmål å besvare i søknaden:

Kunne vi implementert dette bare i vårt eget land?

Hvorfor ikke?

Hvis vi bare gjorde det i vårt eget land, ville resultatet vært det samme?

Hva bringer vi til det andre landet i prosjektet?

Er det en kompetanseoverføring?

Regioner utenfor programområdet kan generelt nyte godt av 20 % av programmets EU-midler. Totalen må derfor ikke overstige 20 % på programnivå. Det betyr at enkeltprosjekter kan få støtte med høyere prosentandel. Det er imidlertid viktig at resultatene av prosjektaktivitetene kommer programområdet til gode.

For den svenske delen av søknaden må du bruke EU-kommisjonens eurokurs, som fastsettes hver måned, når du sender inn søknaden til oss.  Se eurokursen på kommisjonens nettside

I «Min søknad» skal det norske kostnads- og finansieringsbudsjettet oppgis i euro. Ettersom Norge bruker en fast valutakurs på 10 kroner, brukes den til å konvertere NOK til EUR.

Prosjekter skal ha tilgang til god kunnskap om LOU og LUF. Dersom du som støttemottaker ikke er omfattet av disse lovene, må noen eller noen i prosjektet ha god kjennskap til den spesielle innkjøpsprosedyren basert på prinsippene i LOU (tidligere kalt forretningsmessighet). Aktuell informasjon er tilgjengelig på Upphandlingsmyndigheten.se.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.