Event

Finn kommende arrangementer, møter og treninger.

Kommende arrangementer
Dato: 28 august 2024
Sekretariatet for Sentrale Skandinavia inviterer til utdanning av nye prosjekter som nylig fått tilsagn av midler fra Interreg Sverige-Norge programmet. Hensikten med utdanningen er at prosjektlede...
Dato: 29 august 2024
Sekretariatet for Nordens grønne belte inviterer til opplæring for deg som nylig har fått innvilget prosjektstøtte fra Interreg Sverige-Norge programmet. Formålet med opplæringen er å gi prosjektle...
Dato: 14 mai 2024
Overvåkingskomiteens hovedoppgave er å overvåke gjennomføringen av programmet og skal sørge for at programmet gjennomføres effektivt og med tilfredsstillende kvalitet Overvåkingskomiteen skal også ...
Dato: 2 mai 2024
Styringskomiteen består av representanter fra lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringskomiteens viktigste oppgave er å vurdere prosjekt opp mot programmets mål og prioriteringer. I dette møt...
Dato: 22 mai 2024
Du får informasjon om hva som er viktig å tenke på når du skriver en prosjektsøknad. Du får også konkrete tips om hvordan du går frem når du søker hos Interreg Sverige-Norge. Vi guider deg gjennom ...
Dato: 6 mai 2024
Styringskomiteen består av representanter for det lokale og regionale nivået i subregionen. Styringskomiteens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og vurdere dem opp mot programmets mål og prior...
Viktige datoer
28 aug, 2024

Utdanning for nye prosjekter i Sentrale Skandinavia

29 aug, 2024

Utdanning for nye prosjekter i Nordens grønne belte

14 mai, 2024

Møte i Overvåkingskomiteen

2 mai, 2024

Styringskomiteemøte i Sentrale Skandinavia

22 mai, 2024

Informasjonsmøte – hvordan søke

6 mai, 2024

Møte i styringskomiteen for Nordens Grønne Belte

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.