Utdanning for nye prosjekter i Sentrale Skandinavia

Dato: 28 august 2024
  28 august 2024
Starttid: 09:30
Sluttid: 16:00
Plass: Hamar
Samordnare:

Sekretariatet for Sentrale Skandinavia inviterer til utdanning av nye prosjekter som nylig fått tilsagn av midler fra Interreg Sverige-Norge programmet.

Hensikten med utdanningen er at prosjektledere og prosjektøkonomer fra både Norge og Sverige skal kjenne til rutiner for hvordan man på beste måte gjennomfører et prosjekt i Interreg Sverige-Norge programmet. Fokus kommer at være på rapportering, kommunikasjon og økonomi.

Foreløpig program:

Formiddag – felles for både norsk og svensk side

09.30 – 10.00 Kaffe og bli kjent

10.00 – 10.10 Interregsekretariatet hilser velkommen

10.10 – 10.30 Nye prosjekt presenterar sig, ca 5 minuter hver

10.30 – 12.15 Gjennomføre prosjekt, Interregsekretariatet

ca 12.15 – 13.15 Lunsj

Ettermiddag – separat program for svensk og norsk side.

13.15-16.00   Utbetalingsanmodning, controller (felles kaffepause kl.15)

Utdanningen gjennomføres sentralt på Hamar og det vil komme mer nøyaktig informasjon om sted etter påmelding.

Ta gjerne med egen pc for å kunne følge med i utdanningens ulike deler.

Denne dagen kan også være en god anledning til å gjennomføre et eget prosjektmøte samt møte andre prosjekter og dele erfaringer. Kostnader for reise og logi i forbindelse med utdanningen er støtteberettigede kostnader men bookes av den enkelte.

Påmelding senest 28. juni til marboh@innlandetfylke.no. 

I tillegg til navn, roll, organisasjon samt prosjekt trenger vi også epost-adresser til de som melder seg på. 

Husk å gi beskjed om ev. matrestriksjoner. 

Velkommen!

 

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.