Event

Hitta kommande event, möten och utbildningar.

Kommande event
Datum: 28 augusti 2024
Sekretariatet för Centrala Scandinavien bjuder in till utbildning för nya projekt som nyligen har fått finansiering från Interreg Sverige-Norge-programmet. Syftet med utbildningen är att projektled...
Datum: 29 augusti 2024
Sekretariatet för Nordens gröna bälte bjuder in till en utbildning för er som nyligen fått ett projekt beviljat. Syftet med utbildningen är att  projektledare och projektekonomer från både Sverige ...
Datum: 14 maj 2024
Övervakningskommittén främsta uppgift är att övervaka genomförandet av programmet och de ska förvissa sig om att programmet genomförs effektivt och med tillfredsställande kvalitet. Kommittén ska äv...
Datum: 2 maj 2024
Styrkommittén består av representanter från den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs viktigaste uppgift är att bedöma projekten i förhållande till programmets mål och prioriterin...
Datum: 22 maj 2024
Du får lära dig om vad som är viktigt att tänka på i en projektansökan. Du får också konkreta tips på hur du går till väga då du ansöker till Interreg Sverige-Norge. Vi guidar dig genom hela proces...
Datum: 6 maj 2024
Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets må...
Viktiga datum
28 aug, 2024

Utbildning för nya projekt i centrala Skandinavien

29 aug, 2024

Utbildning för nya projekt i Nordens gröna bälte

14 maj, 2024

Övervakningskommittémöte

2 maj, 2024

Styrkokmmittémöte i Centrala Skandinavien

22 maj, 2024

Informationsträff – hur du ansöker

6 maj, 2024

Styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.