Vid styrkommittémötet i delområde Centrala Skandinavien som hölls första veckan i december, har fyra projekt beviljats stöd.

Framtidstro
Projektets huvudmål är att stärka ungdomarna på deras väg in i framtidens hållbara arbetsliv. Ungdomarna ska få ökad framtidstro genom upplevelser av och kunskap om framtidens hållbara utbildningar och arbetsplatser i gränsregionen, för att därmed slutföra utbildningen och se gränsöverskridande möjligheter. Viktiga aktörer runt ungdomarna ska också få ökad kunskap för att kunna stärka ungdomarna. Projektägare är Inspiria Science Center på norsk sida och Innovatum Science Center på svensk sida.

Totalt budget: 1 704 753 EUR – EU-medel: 706 390 EUR – IR-medel: 3 090 000 NOK

Gränsöverskridande klimatresilience genom kollaborativa lärandemodeller och digital transformation
För att förbättra samhällets säkerhet och beredskap i Innlandet och Värmland kommer projektägarna att utveckla arbetsmetoder och verktyg för att säkerställa god, koordinerad samverkan mellan kommunala och regionala beredskapsaktörer på båda sidor om gränsen. Huvudmålgrupperna för projektet är ansvariga för koordinering av klimat- och beredskapsarbete på regional och kommunal nivå samt privata aktörer som har en roll inom detta område. Projektägare är Høgskolen Innlandet och Karlstad Universitet.

Totalt budget: 1 119 470 EUR – EU-medel: 467 655 EUR – IR-medel: 2 000 000 NOK

Hållbar platsutveckling – Gamla Svinesundsbron
Svinesundskommitten och Haldens kommun kommer att samla intressenter kring den gamla Svinesundsbron i ett platsutvecklingsprojekt med fokus på besöksnäring och ekoturism. Ett förprojekt har genomförts där lokala aktörer och invånare har kunnat ge sina synpunkter, och lokala myndigheter på båda sidor om gränsen sitter i styrgruppen. Projektet är under utveckling och är medvetet om miljömässiga utmaningar med ökad aktivitet i området samt behovet av förbättrad universell utformning.

Totalt budget: 297 315 EUR – EU-medel: 123 451 EUR – IR-medel: 536 956 NOK

Unga cirkulära möjligheter
Unga cirkulära möjligheter är ett samarbetsprojekt mellan Ungt Entreprenörskap i Østfold och Ung Företagsamhet i Fyrbodal. Syftet är att främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Projektet ska resultera i ett arbetsverktyg som kombinerar utbildning och matchning av etablerade företag med UF-/UB-företag och därmed bidra till att utbilda framtida entreprenörer inom hållbart företagande. Projektägarna har lång erfarenhet av att samarbeta med varandra och skolvärlden och kommer att använda projektet för att öka sin kompetens inom cirkulär ekonomi.

Totalt budget: 587 196 EUR – EU-medel: 245 177 EUR – IR-medel: 1 050 000 NOK

Vi önskar projekten lycka till!

Nya Interreg-projekt i delområde Centrala Skandinavien

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.