Nye Interreg-prosjekt i delområde Sentrale Skandinavia

På styringsgruppemøtet i delområde Midt-Skandinavia avholdt første uken i desember har fire prosjekter fått støtte.

Framtidstro
Prosjektets hovedmål er å styrke ungdommene på deres vei inn i framtidens holdbare arbeidsliv. Ungdommene skal få økt framtidstro gjennom opplevelser av og kunnskap om framtidens holdbare utdannelser og arbeidsplasser i grenseregionen, for dermed fullføre utdannelse og se grenseoverskridende muligheter. Viktige aktører rundt ungdommene skal få økt kunnskap for å kunne styrke ungdommene. Prosjekteiere er Inspiria Science Center på norsk side og Innovatum Science center på svensk side.

Totalbudsjett: 1 704 753 EUR – EU-midler: 706 390 EUR – IR-midler: 3 090 000 NOK

Gränsöverskridande klimatresilience genom kollaborativa lärandemodeller och digital transformation
For å bedre samfunnssikkerheten og beredskapen i Innlandet og Värmland vil søkerne utvikle arbeidsmetoder og verktøy for å sikre god, koordinert samhandling mellom kommunale og regionale beredskapsaktører på begge sider av grensen. Hovedmålgruppene for prosjektet er ansvarlige for koordinering av klima- og beredskapsarbeid på regionalt og kommunalt nivå og private aktører som har en rolle innenfor dette området. Prosjekteiere er Høgskolen Innlandet samt Karlstad Universitet.

Totalbudsjett: 1 119 470 EUR – EU-midler: 467 655 EUR – IR-midler: 2 000 000 NOK

Hållbar platsutveckling – Gamla Svinesundsbron
Svinesundskommitten og Halden kommune skal samle interessenter rundt den gamle Svinesundsbrua til et stedsutviklingsprosjekt med vekt på besøksnæring og økoturisme. Det er gjennomført et forprosjekt der lokale aktører og innbyggere har kunnet gi innspill, og lokale myndigheter på begge sider av grensa sitter i styringsgruppa. Prosjektet er under utvikling, og har bevissthet rundt miljømessige utfordringer ved økt aktivitet i området, og rundt behovet for bedret universell utforming.

Totalbudsjett: 297 315 EUR – EU-midler: 123 451 EUR – IR-midler: 536 956 NOK

Unge sirkulære muligheter
Unge sirkulære muligheter er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap i Østfold og Ung Företagsamhet i Fyrbodal. Formålet er å fremme overgangen til en sirkulær og ressurseffektiv økonomi. Prosjektet skal resultere i et arbeidsverktøy som skal kombinere utdanning og matching av etablerte bedrifter med UF-/UB-bedrifter, og dermed bidra til å utdanne framtidige entreprenører innen bærekraftig bedriftsvirksomhet. Prosjekteierne har lang erfaring med å samarbeide med hverandre og skoleverket, og skal bruke prosjektet til å øke sin kompetanse innen sirkulærøkonomi.

Totalbudsjett: 587 196 : EUR – EU-midler: 245 177 : EUR – IR-midler: 1 050 000 NOK

Vi ønsker prosjektene lykke til!

Nye Interreg-prosjekt i delområde Sentrale Skandinavia

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.