Call 5 är öppen 15 januari – 15 februari 2024. I denna utlysning uppmanar vi särskilt projekt inom cirkulär ekonomi att söka. Du kan läsa mer om vad som gäller för det specifika målet SO 2.2 Cirkulär ekonomi i populärversionen av programhandboken här: Popularversion-av-programdokument-Interreg-Sverige-Norge-2021-2027.pdf

Vi har tidigare hållit en inspirationsföreläsning om cirkulär ekonomi som har spelats in och finns här: Välbesökt inspirationsföreläsning – Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com)

Bilderna ger en översikt över tillgängliga EU-medel (svensk sida) och IR-medel (norsk sida) inom respektive specifikt mål. Dessutom finns en fördelning av medlen mellan de två delområdena Nordens Gröna Bälte och Centrala Skandinavien.

Tillgängliga medel att söka vid call 5

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.