Vi åpner neste utlysning 15. januar og den stenger 15. februar. I denne utlysningen oppfordrer vi særlig prosjekter innenfor sirkulær økonomi til å søke. Du kan lese mer om hva som gjelder for det spesifikke målet SO 2.2 Sirkulär ekonomi, i populærversjonen av programhåndboken her: Popularversion-av-programdokument-Interreg-Sverige-Norge-2021-2027.pdf

I tillegg har vi tidligere arrangert et inspirasjonsforedrag som er tatt opp og ligger her: Godt besøkt inspirasjonsforedrag – Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com)

Bildene gir en oversikt over tilgjengelig EU-midler (svensk side) og IR-midler (norsk side) innen respektive spesifikt mål. I tillegg kommer en fordeling av midlene mellom de to delområdene Nordens Grønne Belte og Sentrale Skandinavia.

Tilgjengelige søkbare midler ved neste utlysning

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.