I utlysning 5 har Interreg Sverige-Norge fått in tio nya projektansökningar, varav hälften har valt Cirkulär ekonomi som specifikt mål.

Tre projekt kommer från Centrala Skandinavien, fem från Nordens gröna bälte och två är delområdesöverskridande.

Projekten har sökt inom alla fyra prioriteringarna; en smartare, en grönare, en mer social och en starkare gränsregion.

Beslut kommer att tas i maj 2024.

Hann du inte med i den här omgången?

Har du en projektidé så kan du börja förbereda dig redan nu!

Vi räknar med att en ansökan till vårt program tar mellan sex månader och ett år att förbereda. Så snart ni har en svensk part och en norsk part kan ni börja med idéskissen och skicka in den. Ha sedan löpande dialog med projektrådgivarna under hela processen fram till att ansökan skickas in.

Nästa utlysning öppnar 15 augusti.

Programmets specifika mål

Stort intresse för Cirkulär ekonomi i senaste utlysningen

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.