I utlysning 5 har Interreg Sverige-Norge mottatt ti nye prosjektsøknader, hvorav halvparten har valgt sirkulær økonomi som et spesifikt mål.

Tre prosjekter kommer fra Sentrale Skandinavia, fem fra Nordens Grønne Belte og to er delområdeoverskridende.

Det er søkt om prosjekter innenfor alle de fire prioriteringene: en smartere, en grønnere, en mer sosial og en sterkere grenseregion.

Tilsagn om evenutell støtte blir besluttet i mai 2024.

Gikk du glipp av denne runden?

Hvis du har en prosjektidé, kan du begynne å forberede deg allerede nå!

Vi regner med at det tar mellom seks måneder og ett år å utarbeide en søknad til programmet vårt. Så snart du har en svensk og en norsk partner, kan du begynne med idéskissen og sende den inn. Ha deretter en løpende dialog med prosjektrådgiverne gjennom hele prosessen frem til søknaden sendes inn.

Neste utlysning åpner 15. august.

Spesifikke mål for programmet

Stor interesse for sirkulær økonomi i den siste utlysningen av prosjekter

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.