Nästa ansökningsomgång öppnar den 15 Augusti och stänger 15. september.

I denna utlysning uppmuntrar vi fortfarande projekt inom cirkulär ekonomi att ansöka. Du kan läsa mer om vad som gäller för det särskilda målet SO 2.2 Cirkulär ekonomi, i populärversionen av programdokumentet här: Populärversion-av-programdokument-Interreg-Sverige-Norge-2021-2027.pdf

Dessutom har vi tidigare anordnat en inspirationsföreläsning om cirkulär ekonomi, som spelades in och finns tillgänglig här: Välbesökt inspirationsföreläsning – Interreg Sverige-Norge (interreg-sverige-norge.com)

Bilderna ger en överblick över tillgänglig EU-finansiering (svensk sida) och IR-finansiering (norsk sida) inom varje specifikt mål. Dessutom kommer medlen att fördelas mellan de två delområdena Nordens Gröna Bälte och Central Scandinavia.

Medel tillgängliga för ansökan vid nästa utlysning – öppnar 15. august

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.