Nu finns uppdaterade mallar för tidrapporter, hel- och deltidsintyg samt delrapport. Det är därför viktigt att ni ser till att ladda ned de nya versionerna vid er nästa ansökan om utbetalning.

Den stora förändringen är att tidrapporterna på svensk sida behöver signeras av den anställde. Ni behöver också vara uppmärksamma på att även fylla i kolumnen för övrig verksamhet i varje tidrapport.

På det svenska Hel- och deltidsintyget så är den enda förändringen en ny rad för namnförtydliganden under signaturerna.

Nytt för delrapporten är information om:
9. Statsstöd
10. Resor utanför Sverige och Norge.

Mallarna hittar ni längst ner på sidan Genomföra projekt.

Nya mallar på webben

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.