Oppdaterte maler for timelister er nå tilgjengelige, heltids- og deltidssertifikater og en delårsrapport. Det er derfor viktig at du sørger for å laste ned de nye versjonene før neste betalingskrav.

Den største endringen er at timelistene på svensk side må signeres av den ansatte. Du må også være oppmerksom på å fylle ut kolonnen for andre aktiviteter i hver timeliste.

På det svenske heltids- og deltidsbeviset er den eneste endringen en ny linje for tydeliggjøring av navn under underskriftene.

Nytt i delårsrapporten er informasjon om:
9. Statlig støtte
10. reiser utenfor Sverige og Norge.

Malene finner du nederst på siden Implementering av prosjekter.

Nye maler på nettet

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.