Under höstens möte i styrkommittén för delområdet Nordens Gröna Bälte blev 6 projekt beviljade stöd.

Green Flyway 2 – Zero Emission Urban and Rural Air Mobility Cross Border
Projektet syftar till att etablera testmiljöer och testområden för elektriska och autonoma flygplan i luftkorridoren mellan Röros och Östersund för att hitta möjliga standardlösningar för laddinfrastruktur, flygkontroll och annan gemensam teknologi.

Totalt budget 2 736 436 EURO – EU-medel: 1 270 247 EURO – IR-medel: 3 862 975 NOK

SING – socialt entreprenörskap
Projektet syftar till att stärka små- och medelstora företags samt idébärares entreprenöriella kunskaper och förmågor, vilket skapar förutsättningar för att fler samhällsentreprenöriella idéer utvecklas till företag som löser samhällsutmaningar vi står inför inom programgeografin. Genom gränsöverskridande samarbete och kompetensutbyte inom socialt entreprenörskap kan projektet bidra till att utveckla och anpassa beprövade metoder med ömsesidigt lärande, s.k peer-to-peer learning för att främja ideér/initiativ för motståndskraftiga samhällen i gränsområdet Tröndelag och mellersta Norrland.

Totalt budget 978 747 EURO – EU-medel: 421 321 EURO – IR-medel: 1 652 800 NOK

SENAVIS – Sensorteknologi för smart avising – miljövänlig utprövning av kemikalier för avisning
Projektet syftar till att utveckla och utforska sensorteknologi för smartare användning av kemikalier vid avisning av vägar/flygbanor. Dessutom vill projektet skapa ett innovationsnätverk som behövs för implementering.

Totalt budget 433 401 EURO – EU-medel: 342 453 EURO – IR-medel: 909 480 NOK

Grenseløs kompetanse
Projektet ska tillsammans med relevanta aktörer på båda sidor av gränsen, kartlägga arbetsgivares behov och ungdomars karriärval. Utifrån resultaten ska ett kompetensverktyg utvecklas som genom visualisering av lägesbilder ska underlätta beslutsfattande. Detta ska vidga synen på karriärval och kompetens hos både ungdomar och arbetsgivare och på så sätt bidra till lösningar som kan stärka den gemensamma arbetsmarknaden.

Totalt budget 283 227 EURO – EU-medel: 128 868 EURO – IR-medel: 424 845 NOK

Värden längs vägen
Projektet ska stärka gränsregionen mellan Sverige och Norge genom att arbeta med platsutveckling, kulturarv och storytelling. Genom detta skapas större kunskap och förståelse för hur kulturarv och kulturmiljöer är betydelsefulla för hållbar platsutveckling. Projektet kommer att synliggöra historiska färdvägar och utveckla en gemensam metodik för hur man kan använda kulturarvet i platsutvecklingsprocesser.

Totalt budget 1 610 166 EURO – EU-medel: 524 703 EURO – IR-medel: 2 380 000 NOK

Dessutom beviljades förstudien Beredskap och säkerhet 10 000 EURO i EU-medel og 50 000 NOK i IR-middel med total budget på 25 385 EURO.

Vi önskar projekten lycka till!

Nya Interreg-projekt i Nordens Gröna Bälte

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.