Under høstmøtet i styringsgruppen for delområde Nordisk Grønt belte ble 6 prosjekter innvilget støtte.

Green Flyway 2 – Zero Emission Urban and Rural Air Mobility Cross Border
Prosjektet har som mål å etablere testmiljøer og testområder for elektriske og autonome fly i luftkorridoren mellom Röros og Östersund for å finne mulige standardløsninger for ladeinfrastruktur, flykontroll og annen vanlig teknologi.

Totalt budsjett 2 736 436 EURO – EU-medel: 1 270 247 EURO – IR-medel: 3 862 975 NOK

SING – sosialt entreprenørskap
Prosjektet har som mål å styrke gründerkunnskapen og -evnen til små og mellomstore bedrifter og idébærere, noe som legger forholdene til rette for at flere sosiale entreprenørielle ideer kan utvikle seg til bedrifter som løser samfunnsutfordringer vi står overfor innenfor programgeografi. Gjennom grenseoverskridende samarbeid og kompetanseutveksling innen sosialt entreprenørskap kan prosjektet bidra til å utvikle og tilpasse utprøvde metoder med gjensidig læring, såkalt peer-to-peer læring, for å fremme ideer/initiativer for motstandsdyktige samfunn i grenseområdet til Trøndelag og Midt-Norrland.

Totalt budsjett 978 747 EURO – EU-medel: 421 321 EURO – IR-medel: 1 652 800 NOK

SENAVIS – Sensorteknologi for smart avising – miljøvennlig testing av kjemikalier for avising
Prosjektet har som mål å utvikle og utforske sensorteknologi for smartere bruk av kjemikalier når veier/rullebaner skal avises. I tillegg ønsker prosjektet å skape et innovasjonsnettverk som trengs for implementering.

Totalt budsjett 433 401 EURO – EU-medel: 342 453 EURO – IR-medel: 909 480 NOK

Grenseløs kompetanse
Prosjektet skal sammen med relevante aktører på begge sider av grensen kartlegge arbeidsgiveres behov og unges yrkesvalg. På bakgrunn av resultatene skal det utvikles et kompetanseverktøy som gjennom visualisering av situasjonsbilder skal forenkle beslutningstaking. Dette bør utvide synet på yrkesvalg og kompetanse både blant unge og arbeidsgivere og dermed bidra til løsninger som kan styrke det felles arbeidsmarkedet.

Totalt budsjett 283 227 EURO – EU-medel: 128 868 EURO – IR-medel: 424 845 NOK

Verdier langs vegen
Prosjektet skal styrke grenseregionen mellom Sverige og Norge ved å arbeide med stedsutvikling, kulturarv og storytelling. Gjennom dette skapes større kunnskap og forståelse for hvordan kulturarv og kulturmiljøer er betydningsfulle for bærekraftig stedsutvikling. Prosjektet vil synliggjøre historiske ferdselsveger og utvikle en felles metodikk for hvordan man kan bruke kulturarven i stedsutviklingsprosesser.

Totalt budsjett 1 610 166 EURO – EU-medel: 524 703 EURO – IR-medel: 2 380 000 NOK

I tillegg ble forprosjektet Beredskap og trygghet innvilget med 10 000 EURO i EU-midler og 50 000 NOK i IR-midler med et totalbudsjett på 25 385 EURO.

Vi ønsker prosjektene lykke til!

Nye Interreg-prosjekt i Nordens Grønne Belte

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.