Möt Jenny Hall, svensk projektsamordnare för projektet S:t Olavsleden – besöksnäring genom ett gemensamt kulturarv. Här berättar hon om hur det går att hitta varandra i likheter, och hur idéer berikas av olika kulturer, erfarenheter och skillnader.

Det är en vacker septemberdag när jag lämnar mitt kontor på Östersunds kommun och sätter kursen mot Trondheim. När bilen korsar gränsen från Sverige in i Norge möts jag av ett landskap som markant skiljer sig från det jag lämnat. Bergen är lite högre, mer dramatiska. Så nära är vi varandra, Sverige och Norge, och jag undrar hur skillnaden kan vara så stor?

Jag svänger in på Nidaros pilegrimsgård i Trondheim där jag för första gången ska träffa båda mina norska projektkollegor fysiskt. Jag hinner undra om skillnaden kommer att vara lika stor mellan oss som mellan våra länders natur?

Det visar sig snabbt att jag inte behövde oroa mig. Trots olika modersmål flyter samtalen på, och kreativiteten frodas. Vi hittar varandra i våra likheter, och våra idéer berikas av våra olika kulturer, erfarenheter och skillnaderna i hur vi rent organisatoriskt bedriver vårt arbete med S:t Olavsleden. Om något ger olikheter inspiration till nytänkande, och ett gemensamt projekt och projektmål gör att vi snabbt hittar vägar framåt som passar oss alla. En plan för en nätverksbyggande resa med våra boendeentreprenörer på både norsk och svensk sida har under dagen tagit en alltmer konkret form, och jag reser hem igen fylld av energi och idéer.

Entreprenörer längs 580 km pilgrimsled

I slutet av oktober är det äntligen dags: 52 boendeentreprenörer från båda våra länder ska äntligen få träffas för en helg fylld av inspiration, kompetensutveckling inom värdskap och viktigast av allt: möjligheten att få utbyta erfarenheter med kollegor som är utspridda längs vår 580 km långa pilgrimsled. Där terräng, historia, verksamhetens storlek och till och med språk varierar branschkollegorna emellan, men där alla har samma mål: att ge våra pilgrimsvandrare den bästa möjliga upplevelsen av just sitt boende. Det är ett häftigt mål som våra entreprenörer delar, och i slutet av helgen säger magkänslan att syftet med resan är uppfyllt; erfarenhetsutbyte över gränsen berikar, och det sprudlar av idéer i lokalen!

Det finns inga gränser för vad vi kan uppnå när vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål!

Jenny Hall, projektsamordnare

Och det är inte bara hos entreprenörerna som idéerna sprudlar. Att arrangera denna resa ihop har verkligen svetsat projektgruppen samman. Ju fler vi tankar vi delar, frågor vi diskuterar och möjligheter vi lyfter fram, desto tydligare förankrar vi vårt syfte och mål med projektet. När jag vinkar av bussen med den norska gruppen och styr kosan hemåt finns bara en tanke i mitt huvud: det finns inga gränser för vad vi kan uppnå när vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål!

Projektledningen håller informationsmöte för boendeentreprenörer
Nätverksresa 20-22 oktober 2023. På bilden Putte Eby, projektledare Sverige, Östersunds kommun. Jenny Hall projektsamordnare Sverige, Östersunds kommun. Ingeborg Collins, direktör Nidaros pilegrimsgård, Trondheim. Janne Sollie, daglig ledare pilegrimssenter Stiklestad.

Interreg och jag – våra idéer berikas av våra olika kulturer

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.