Ungdom og den grønne omstillingen i søkelyset

Rundt 100 deltakere fikk oppleve to fulle dager da det nye programmet Interreg Sverige-Norge 2021-2027 hadde kick-off. Prioriteringer og konkrete mål for det nye programmet ble presentert og i løpet av dagene ble spesielt den grønne omstillingen og ungdom trukket frem. Blant annet ble ungdomspanelet med representanter fra både Norge og Sverige satt stor pris på. De beskrev med pågangsmot, humor og kloke ord hvordan de så på livet i en grenseregion med de mulighetene og utfordringene du som ung opplever i dag.

Avey Lore, Interreg Sverige-Norge konferanse Foto: Linn Malmén

Der var artisten Avey Lore (Olivia Althorp) som bød på både musikk og innsiktsfulle tanker om hvor viktig det er å kunne bo der man vil for å kunne være sitt beste jeg.

Pär Mauritzson FAM / Kraftledninger Foto: Linn Malmén

I løpet av dagene har vi også hørt Irene McMaster fra University of Strathclyde, Glasgow, snakke om arbeidet med Territorial Agenda 2030 og Small places matter. Prosjektet MMat og drikke i Nordic Green Belt, SITE3, FAM / Kraftledningeroch SMICE inviterte alle til inspirerende presentasjoner med interessante resultater om temaet ungdom og den grønne omstillingen. Du finner prosjektpresentasjonene deres nederst på siden.

En «ordsky» om hva deltakerne hadde med seg fra konferansen

Avslutningsvis ble det gjennomført en Menti-undersøkelse og det var svært gledelig at de fleste av deltakerne gledet seg til å ta initiativ til å løfte Ungdomsåret i 2022! Men det var også mange som så muligheten til å jobbe med Territorial Agenda 2030 og Small places matter som et verktøy for å utvikle grenseoverskridende utviklingsplaner i fremtiden.

Oppsummert var konferansen en arena for formidling av resultater, nettverksbygging og ideer til nye prosjekter. Og fremfor alt var det en mulighet til å høre mer om prioriteringer og konkrete mål som er inkludert i programmet for 2021-2027. For de av dere som ikke hadde anledning til å delta, har vi lagret presentasjonene fra konferansen under:

Prosjektpresentasjoner

Inspirerende kick off i Karlstad!

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.