Ungdomar och den gröna omställningen i blickfånget

Ett 100-tal deltagare fick uppleva två fullspäckade dagar när det nya programmet Interreg Sverige-Norge 2021-2027 hade kick-off. Prioriteringar och specifika mål för det nya programmet presenterades och under dagarna lyftes den gröna omställningen och ungdomar särskilt fram. Bland annat var ungdomspanelen med representanter från både Norge och Sverige mycket uppskattat. De beskrev med mod, humor och kloka ord hur de såg på livet i en gränsregion med de möjligheter och utmaningar som man som ung upplever idag.

Avey Lore, Interreg Sverige-Norge konferens Foto: Linn Malmén

På plats fanns artisten Avey Lore (Olivia Althorp) som bjöd på både musik och insiktsfulla tankar om hur viktigt det är att kunna leva där man vill för att kunna bli sitt bästa jag.

Pär Mauritzson FAM/Kraftledningar Foto: Linn Malmén

Under dagarna fick vi även höra Irene McMaster från University of Strathclyde, Glasgow, berätta om arbetet med Territoriell Agenda 2030 och Small places matter. Projekten Mat och dryck i Nordens Gröna Bälte, SITE3, FAM/Kraftledningar och SMICE bjöd alla på inspirerande presentationer med intressanta resultat på temat ungdomar och den gröna omställningen. Deras projektpresentationer hittar du längst ner på sidan.

En ”ordsky” över vad deltagarna tog med sig från konferensen

Som avslutning genomfördes en Mentiundersökning och det var mycket glädjande att flertalet av deltagarna såg framför sig att ta initiativ för att lyfta Ungdomens år under 2022! Men det var också många som såg möjligheten att arbeta med Territorial Agenda 2030 och Small places matter som verktyg för att utveckla gränsöverskridande utvecklingsplaner framöver.

Sammanfattningsvis var konferensen en arena för resultatspridning, nätverkande och idéer till nya projekt. Och framför allt var det ett tillfälle att höra mer om de prioriteringar och specifika mål som ingår i programmet för 2021-2027. För dig som inte hade möjlighet att närvara har vi sparat presentationerna från konferensen här nedan:

Projektpresentationer

Inspirerande kick off i Karlstad!

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.