• Hur signerar jag ansökan?

  16 februari, 2015

  Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Scanna sedan in dokumentet och maila till sekretariatet. Vi räknar ansökan som inkommen från det att...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Behöver jag skicka med en bilaga till budgeten?

  12 februari, 2015

  Ja. För att vi ska kunna handlägga ansökan behöver vi en mer detaljerad budget än den som lämnas i ”Min ansökan”....

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vilken eurokurs ska jag använda?

  4 februari, 2015

  För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vad gäller för förskottsutbetalning av stödet?

  4 februari, 2015

  Om ett projekt beviljas stöd gäller följande: Enligt Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383, står det att den...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vad avses med obligatoriska bilagor?

  4 februari, 2015

  Obligatoriska bilagor är: – DETALJERAD PROJEKTBUDGET (planerade resor utanför programområdet ska t.ex. redovisas här) – Projektbeskrivning – Medfinansieringsintyg –...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Får man ha retroaktiva kostnader i ett projekt?

  25 juni, 2014

  Först och främst så måste vi poängtera att starten av ett projekt före beslut alltid sker på egen risk....

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • 20 % av medlen utanför programområdet

  25 juni, 2014

  Regioner utanför programområdet kan generellt sett ta del av 20 % av programmets EU-medel. Totalen ska alltså högst bli 20...

  0
  Interreg Sverige-Norge