Styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte

Datum: 6 maj 2024
  7 maj 2024
Starttid:     16:00
Sluttid:     16:00
Plats:   Hotell Höga kusten

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar. I detta möte kommer fem projekt i Nordens gröna bälte att prioriteras.

Inbjudan och dagordning har sänts ut till ledamöterna.

 

Styrkommitténs medlemmar

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.