Møte i styringskomiteen for Nordens Grønne Belte

Dato: 6 mai 2024
  7 mai 2024
Starttid: 16:00
Sluttid: 16:00
Plass: Hotell Höga kusten

Styringskomiteen består av representanter for det lokale og regionale nivået i subregionen. Styringskomiteens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og vurdere dem opp mot programmets mål og prioriteringer. På dette møtet vil fem prosjekter i Nordens grønne belte bli prioritert.

Invitasjon og agenda er sendt ut til medlemmene.

Medlemmer av styringskomiteen

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.