Aktuellt

Nyheter

 • Mitt Europa – storytelling

  15 juni, 2020

  Bra berättelser säger oss inte bara något vi redan visste. De delar med sig av idéer, erfarenheter och kanske till och med åsikter. De är enkla och fokuserade. De...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Coronapandemin och framtidens behov av krisövningar

  10 juni, 2020

  Hva skjer hvis det oppstår en stor flom eller skogbrann under en pågående pandemi? Karlstad Universitet og Høgskolen Innlandet jobber sammen i prosjektet CriseIT 2 – Implementing Future Crisis...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Bedre metoder for involvering av brukere i tjenesteinnovasjon

  9 juni, 2020

  Prosjektet “Tjenesteinnovasjon gjennom utvikling av bedre samhandling mellom tjenesteapparat og brukere” har rettet seg mot brukere og tjenester innenfor psykisk helse og rusfeltet. Bakgrunnen for prosjektet har vært erkjennelsen...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Ny studie om coronakrisens påverkan på musikbranschen

  4 juni, 2020

  Det har knappast undgått någon att även musik- och eventbranschen har påverkats kraftigt av coronakrisen. Just nu genomför forskningsprojektet Music Ecosystems Inner Scandinavia, MECO, en enkätundersökning om hur förutsättningarna...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Inspiration: SMICE digitala slutkonferens

  3 juni, 2020

  Projektet SMICE – Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi – bestämde sig under rådande situation för att genomföra sin slutkonferens digitalt. Slutkonferensen i sin helhet finns att ta del av...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg stöttar två nya gröna projekt

  14 maj, 2020

  Två nya gränsöverskridande projekt får stöd av Interreg Sverige-Norge. Det står klart efter beslut av programmets kommittéer. Projektet Skogsjobb i gränslandet ska bidra till en stabil kompetensförsörjning inom skogsbruket och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gränsen som attraktion

  4 maj, 2020

    Fotograf: Anja Sonerud    Projektet Gränsen som attraktion har handlat om att stärka besöksnäringen i gränsregionen Bohuslän, Dalsland och Østfold. Besöksnäringen är en basnäring i gränsregionen och vi...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Uppdraget – entreprenörskap för nyanlända

  29 april, 2020

  Uppdraget var ett samarbete mellan Ungt Entreprenørskap (UE) Østfold og Ung Företagsamhet (UF) Fyrbodal. Målet med projektet var att ge nyanlända ungdomar förutsättningar att bo och verka i ett...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Geologiskt arv ska stärka besöksnäringen i Hedmark och Dalarna

  28 april, 2020

  Styrkommittén för delområde Inre Skandinavien inom Interreg Sverige-Norge har beviljat cirka 470 000 euro till utvecklingsprojektet GNIST – Geologiskt arv i naturbaserad innovation för skandinavisk turism. Pengarna utgörs av cirka...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Felles Fjellrev II – ett gränsöverskridande projekt för att rädda fjällräven

  24 april, 2020

  Projekt Felles Fjellrev II har uppnått den enskilt viktigaste målsättningen: att stärka fjällrävsstammen i projektområdet genom direkta stödåtgärder. Projektet har därmed bidragit till det övergripande och långsiktiga målet: att...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Vältel utvecklar vården i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag

  23 april, 2020

  Drygt 30 företag, 14 kommuner och sjukvårdsregionerna i Jämtland, Härjedalen och Trøndelag har i projektet Vältel varit med och utvecklat lösningar till vården med hjälp av förändrade arbetssätt och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Girl power i musikbranschen

  15 april, 2020

  Musikhögskolan Ingesund, som är en del av projeket MECO (Music Ecosystems Inner Scandinavia), startar nu upp ett mentorsprogram för kvinnor och ickebinära. Musikbranschen är mansdominerad och detta är ett...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Film från fredsriket Morokulien

  8 april, 2020

  I projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 utvecklas gymnasieungdomars kompetens inom bland annat bygg, anläggning, media och kulturhistoria. Restaureringen av fredsmonumentet, som ligger mitt på gränsen mellan Sverige och Norge...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Corona-viruset och projektens genomförande

  12 mars, 2020

  Projekt som får stöd av Interreg Sverige-Norge behöver tänka på följande. Under nu rådande extraordinära omständigheter är det sannolikt att projekt med kort varsel och till en viss kostnad...

  0
  Interreg Sverige-Norge