Projekten ExpandE, Integrerad gränsregion samt Design, kunst och arkitektur som reiseanledning är projekt som bidrar till ett starkt samarbete mellan Sverige och Norge. Dessa projekt har alla fokus på att utveckla gränsregionen med nyskapande idéer inom olika branscher.

Projekten prioriterades av övervakningskommittén den 28 september 2022.

Totalt har 1 374 779 EUR beviljats till projekten i Centrala Skandinavien. Stödet består av 1 005 538 EUR från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 369 241 EUR norska statliga IR-midler.

ExpandE

Projektet ägs av Civilisationen och Vilja AS som vill stärka arbetsmarknadens effektivitet genom att skapa förutsättningar för unga långt från arbetsmarknaden att bli anställningsbara på andra sidan gränsen. Detta ska göras genom digital arbetsplatsutbildning, studiebesök och praktik över gränsen. Projektet kommer även att utbilda unga i entreprenörskap på båda sidor av gränsen.

Den totala budgeten är 448 731 EUR, varav 194 450 EUR är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 74 788 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Kontaktpersoner är:

Tomas Fändriks, e-post: tomas@civilisationen.org, telefon: +46702778880

Lars Erik Brenna, e-post: lars.erik@vilja-vekst.no, telefon: +4748237960

Integrerad gränsregion

Projektets fokus ligger på integration och samarbete efter COVID-19 inom näringslivet i gränsregionerna Viken och Västra Götaland. Projektet kommer att jobba med att identifiera och lösa gränshinder samt att verka för ett långsiktigt samarbete med öppna gränser.

Den totala budgeten är 836 913 EUR, varav 356 169 EUR är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 144 480 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Kontaktpersoner är:

Camilla Spennare, e-post: camilla.spennare@svinesundskommitten.com, telefon: +4670862417

Tore Hansen, e-post: torehan@viken.no

Design, kunst och arkitektur som reseanledning

Design, konst, utekonst och arkitektur är outnyttjad resurs ur ett besöksnäringsperspektiv i gränsregionen Värmland-Innlandet-Viken.

Projektet vill öka konkurrenskraften hos de SMF som finns i området, bidra till fler besök, gästnätter och intäkter. För att höja värdet på produkterna och för att skapa hållbarhet skall digitalisering användas som ett nyckelverktyg.

Den totala budgeten är 1 023 220 EUR, varav 454 919 EUR är stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 149 973 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är tre år.

Kontaktpersoner är:

John Zafaradl, e-post: johnzafaradl@gmail.com, telefon: +46702605648

Knut Aandal, e-post: knut@akershus.com, telefon: +4790772715

Svensk, EU och norsk flagga

Interreg Sverige-Norge stöttar tre nya projekt

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.