Med Europa
2020 i sikte

Kärnan i strategin för Europa är hållbar tillväxt för att få fart på medlemsstaternas ekonomier genom att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin bygger på tre övergripande prioriteringar:
– smart tillväxt – baserad på kunskap och innovation
– hållbar tillväxt – resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
– inkluderande tillväxt – en ekonomi med hög sysselsättning och social sammanhållning.

 

Godkänt program Ansök mellan 10 aug – 15 sep

 

Aktuellt

 • Prioriteringsmöten för SK och ÖK
  Prioriteringsmöten för SK och ÖK

  Utlysning nr 1:s projekt kommer att prioriteras i april samt maj. Styrkommittéerna (SK) har mötesdatum: 20 april Nordens Gröna...

  0
 • Inga kommande möten

Vad vi gjort

Har du ett interregprojekt du vill visa upp?

Maila oss eller Instagram #interregsn

Var i processen är du?

Alla börjar med en idé om att åstadkomma en förändring. Det kan vara något som saknas helt, ett problem som behöver lösas eller något som behöver utvecklas.

 

Planera

Börja med att sätta ihop en grupp med personer som kan

 • sakområdet
 • projektledning och projektredovisning
 • ekonomisk redovisning
 • offentlig upphandling i de fall det behö

Länk till Planera

Genomföra

Vid genomföringen av projektet är projekthandboken till stor hjälp. Den kommer att läggas ut i slutet av januari.

Avsluta

Sista augusti 2014 var samtliga Interreg Sverige-Norge 2007-2013 projekt avslutade. Ingen kostnad kommer att godkännas efter projektslut.
Har du frågor kontakta din handläggare.

Ansök senast den 15 sep 2015

Mer hjälp

Livskraft i en attraktiv region

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Mer om Interreg Karta över programgeografin
Pojke hoppar i sele Foto Marie Birkl

projekt

dagar till 2020

miljoner euro

naboländer

Vi hjälper dig