Med Europa
2020 i sikte

Kärnan i strategin för Europa är hållbar tillväxt för att få fart på medlemsstaternas ekonomier genom att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin bygger på tre övergripande prioriteringar:
– smart tillväxt – baserad på kunskap och innovation
– hållbar tillväxt – resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
– inkluderande tillväxt – en ekonomi med hög sysselsättning och social sammanhållning.

 

Inskickat programförslag Planera nu, ansök i januari

 

Aktuellt

 • Programmet godkänt
  Programmet godkänt

  Programmet är godkänt och arbetet med att få allt på plats fortsätter. Utlysningen för projektansökan öppnas den 15 januari och stängs den...

  0

Vad vi gjort

Har du ett interregprojekt du vill visa upp?

Maila oss eller Instagram #interregsn

Var i processen är du?

Alla börjar med en idé om att åstadkomma en förändring. Det kan vara något som saknas helt, ett problem som behöver lösas eller något som behöver utvecklas.

 

Planera

Börja med att sätta ihop en grupp med personer som kan

 • sakområdet
 • projektledning och projektredovisning
 • ekonomisk redovisning
 • offentlig upphandling i de fall det behövs

Ansöka

Slutgiltigt programförslag skickades in till Europeiska kommissionen den 26 november 2014. Programmet öppnar för ansökningar 15 januari 2015. Det innebär att programmet blir godkänt i början av 2015. Länkar till en svensk och en norsk webbansökan läggs då ut på vår webbplats.

Genomföra

Vid genomföringen av projektet är projekthandboken till stor hjälp. Den kommer att läggas ut under hösten.

Avsluta

Sista augusti 2014 var samtliga Interreg Sverige-Norge 2007-2013 projekt avslutade. Ingen kostnad kommer att godkännas efter projektslut.
Har du frågor kontakta din handläggare.

Ansök senast 20 februari 2015

Mer hjälp

Livskraft i en attraktiv region

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Mer om Interreg Karta över programgeografin
Pojke hoppar i sele Foto Marie Birkl

genomförda projekt

dagar till 2020

miljoner euro

naboländer

Vi hjälper dig