Med Europa
2020 i sikte

Kärnan i strategin för Europa är hållbar tillväxt för att få fart på medlemsstaternas ekonomier
genom att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin bygger på tre övergripande prioriteringar:
» smart tillväxt – baserad på kunskap och innovation
» hållbar tillväxt – resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
» inkluderande tillväxt – en ekonomi med hög sysselsättning och social sammanhållning.

Aktuellt

Beviljade projekt

Var i processen är du?

Alla börjar med en idé om att åstadkomma en förändring. Det kan vara något som saknas helt, ett problem som behöver lösas eller något som behöver utvecklas.

 

Planera

Börja med att sätta ihop en grupp med personer som kan

  • sakområdet
  • projektledning och projektredovisning
  • ekonomisk redovisning
  • offentlig upphandling om det behövs

Läs mer under Planera

Ansök senast
15 feb 2018

 

Mer hjälp

Livskraft i en attraktiv region

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.

Mer om Interreg Karta över programgeografin
Pojke hoppar i sele Foto Marie Birkl

projekt

dagar till 2020

miljoner euro

naboländer

Vi hjälper dig