Med Europa
2020 i sikte

Kärnan i strategin för Europa är hållbar tillväxt för att få fart på medlemsstaternas ekonomier
genom att skapa ökad tillväxt och fler jobb. Strategin bygger på tre övergripande prioriteringar:
» smart tillväxt – baserad på kunskap och innovation
» hållbar tillväxt – resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare
» inkluderande tillväxt – en ekonomi med hög sysselsättning och social sammanhållning.

Ansök mellan
15 aug – 15 sep 2019

Läs mer om hur du ansöker »

 

Beviljade projekt

Har du en bra idé som innebär att jobba tillsammans med dina grannar över gränsen?

Gör då såhär:

Nästa ansökningsperiod

15 aug – 15 sep 2019

Vilka kan söka?

Finns du geografiskt inom några av de markerade områdena kan du ansöka om IR-medel. Det spelar ingen roll om en av samarbetspartnerna finns till exempel inom Nordens Gröna Bälte och den andra i Inre Skandinavien. Så länge ni finns på var sin sida av landsgränsen är det inga problem.

Exempel på stödmottagare är universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, gymnasier, grundskolor, yrkes- och lärlingsutbildningar, folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter, kulturinstitutioner samt kooperativ.

Vi hjälper dig