Interreg Sverige-Norge programmet tar sikte mot den gröna omställningen och ett av de specifika målen är Cirkulär ekonomi.

I januari erbjöd därför Interreg Sverige-Norge en inspirationsföreläsning om cirkulär ekonomi. Föreläsare var Tobias Jansson – omvärldsbevakare och skribent, som gav en inspirerande överblick över området med många exempel på hur företag och offentlig verksamhet kan arbeta cirkulärt, bland annat hämtade från sin bok Symbios – om hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin.

Intresset från de 95 deltagarna var stort och många spännande diskussioner uppstod. För mer information om möjligheten att finansiera projekt som handlar om cirkulär ekonomi, kan ni läsa om i Populärversionen av programdokument på vår webbplats.

Se följande sidor i populärversionen;

  • Cirkulär ekonomi: se sida 23-26
  • Innovativa miljöer: se sida 15-17
  • Små och mellanstora företags hållbara tillväxt: se sida 18-20


Föreläsningen spelades in och du har nu möjlighet att ta del av den här:

Tobias Jansson föreläsare

Välbesökt inspirationsföreläsning

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.