Interreg Sverige-Norge programmet tar sikte på den grønne omstillingen. Et av de spesifikke målene er sirkulær økonomi.

Derfor inviterte Interreg Sverige-Norge til et inspirasjonsforedrag om sirkulær økonomi i januar. Foredragsholder var Tobias Jansson – miljøobservatør og skribent. Han ga en inspirerende oversikt over området med mange eksempler på hvordan bedrifter og offentlig virksomhet kan jobbe sirkulært, blant annet hentet fra hans bokSymbiose – om hvordan avfall blir til ressurser i den sirkulære økonomien.

Interessen fra de 95 deltakerne var stor og det oppsto mange spennende diskusjoner. For mer informasjon om muligheten for å finansiere prosjekter som omhandler sirkulær økonomi, kan du lese mer Populærversjonen av programdokumentetpå vår nettside.

Se følgende sider i populærversjonen av programmet:

  • Sirkulær økonomi: se side 23-26
  • Innovative miljøer: se side 15-17
  • Små og mellomstore bedrifters bærekraftige vekst: se side 18-20


Foredraget ble tatt opp og du har nå muligheten til å ta del i det her:

Godt besøkt inspirasjonsforedrag

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.