Den 27-28 september 2022 hålls det första mötet i övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge.                

Varje Interregprogram har en övervakningskommitté (ÖK). Kommittén har till uppgift att följa genomförandet av programmen och se till att programmet uppnår sina mål.

ÖK:s funktion regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Norge och Sverige har nominerat ledamöter till övervakningskommittén. Respektive regeringen beslutar vilka organisationer som ska ingå.

Organisationerna får sedan nominera lämpliga ledamöter. Här eftersträvar man en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Listor över övervakningskommittéernas ledamöter finns publicerade på respektive programs webbplats.

ÖK har normalt två möten per år.

Övervakningskommittén har konstituerande möte i Östersund

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.