Nyheter

 • Hållbarhet i fokus för skidförbunden

  29 juli, 2019

  Svenska och norska skidförbundet gör gemensamma insatser för hållbara skidtävlingar – allt från mat och transport till att ersätta flourvallor. Svenska och norska skidförbundet är två starka aktörer inom...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • StarCap – startup capital for agile growth

  22 juli, 2019

  Att hitta rätt investerare för nya företag kan vara krävande. StarCap utvecklar verktyg och metoder som vägleder företagen. För närvarande satsas ca 97 procent av allt riskkapital i storstäderna,...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Innovativ vård i Nordens Gröna Bälte

  15 juli, 2019

  Trøndelag, Jämtland Härjedalen och Västernorrland har många gemensamma utmaningar, såsom en åldrande befolkning spridd över stora geografiska avstånd. Regionerna vill erbjuda en jämlik vård både idag och i framtiden...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Fatta EU – hur påverkas vi av beslut som tas i Bryssel?

  8 juli, 2019

  Hur funkar EU egentligen? Vem gör vad och hur påverkas vi i Sverige av beslut som tas i Bryssel? Lär dig mer om hur allt hänger ihop i UR-playserien...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Gemensam besöksförvaltning i Fulufjällets nationalparker

  2 juli, 2019

  Under 2016-2018 har Länsstyrelsen i Dalarnas län och Nasjonalparkstyret for Fulufjellet samarbetat i projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Projektets syfte var att stärka gränsregionens natur- och kulturarv och...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Nordiska bin får luft under vingarna

  1 juli, 2019

  Nordens Ark och Norges Birøkterlag driver tillsammans Interreg-projektet ”Bistånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster” som handlar om fyra olika honungsbins egenskaper som pollinatörer i naturen. Under...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Attraktiv paketering och förmedling av hållbar fjällkunskap

  1 juli, 2019

  Projektet Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv har under 2016-2019 arbetat för att skapa en attraktiv paketering och förmedling av fjällkunskap i Gränsfjällen i Nordens Gröna Bälte, med...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Från trä till fisk – protein från industrispill blir fiskfoder

  1 juli, 2019

  I projektet Bioraff – Mer av trä har RISE Processum och RISE PFI under 2016-2018 samarbetat för att vidareutveckla processer och produkter baserade på trä och industriella restströmmar. Huvudsyftet...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Kompetensmatchning i Fyrbodal och Østfold

  28 juni, 2019

  Tenk et felles arbeidsmarked for ingeniører, naturvitere, IT-konsulenter, teknologer og vitenskapsfolk i hele Fyrbodal og Østfold. Et felles arbeidsmarked der kunnskap blir verdsatt og som kompetansemiljøene tiltrekkes av. Et...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Målgång för Hela gröna vägen

  28 juni, 2019

  Världens bästa gränsregion för fossilfria transporter senast år 2030. Det är målet för alla 39 kommunerna i Fyrbodal, Östfold och Follo. Projektet Hela Gröna Vägen var en gemensam satsning...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Interreg Sverige-Norge
 • Ny projekthandbok – förenklade redovisningsmodeller från hösten 2019

  19 juni, 2019

  Följande två nyheter införs i programmet från och med hösten 2019. Projekthandboken är uppdaterad med nedan information den 19 juni 2019 och motsvarande informations finns även direkt på vår...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Innovationer med trä

  4 juni, 2019

  Projektet IMTRIS (Innovationer Med Trä i Region Inre Skandinavien) har under 2015-2018 arbetat med förädling av träråvara som är en central resurs för den regionala bioekonomin. Det övergripande målet för...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Följ årets smoltutvandring i Klarälven

  3 juni, 2019

  I slutet av april startade årets smoltutvandringsprojekt i Klarälven i regi av projektet Två länder – en élv. Ryssja och skruvfälla är uppmonterade strax uppströms bron 62:an i Edebäck/Gunnerud...

  0
  Interreg Sverige-Norge
 • Inbjudan till workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

  29 maj, 2019

  Datum: 25 september 2019 Tid: 9.30–16.30 Plats: Kulturhuset Väven, Storgatan 46A, Umeå Globaliseringens utmaningar känner inga gränser. Allt oftare framstår samarbete med andra länder som mer effektivt och ibland...

  0
  Interreg Sverige-Norge