Den 2-3 maj samlades styrkommittén för Centrala Scandinavien i Brumunddal för ett lunch-till-lunch-möte.

Styrgruppen fick en introduktion till Innlandet av samhällsutvecklingsavdelningen på Innlandets fylkeskommune av rådgivaren Berit Kvaløy. Dessutom gavs två Interreg-projekt möjlighet att presentera sig: The Bioeconomy Arena och Gränselös arbetskraft til Skogs . På eftermiddagen gjordes ett studiebesök i Kretsløpsparken vid Sirkula i Furnes. Styrkommittén prioriterade två projekt vid sitt möte den 3 maj. (se separat artikel);

Gränsens smaker – kompetens, kapacitet och köpkraft för hållbara måltider i Värmland och Østfold

Cross Border Biking – CBB

Studiebesök i Kretslopsparken hos Sirkula. Foto: Jorunn Thingnes

Styrkommittémöte i Centrala Skandinavien

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.