Den 2.-3. mai var styringskomitéen i Sentrale Skandinavia samlet i Brumunddal for lunsj-til-lunsj møte.

Styringskomitéen fikk en introduksjon til Innlandet fra samfunnsutviklingsavdelingen ved Innlandet fylkeskommune og rådgiver Berit Kvaløy. I tillegg fikk to Interreg-prosjekter muligheter til å presentere seg; The Bioeconomy Arena og Gränselös arbeidskraft til Skogs. På ettermiddagen var det studiebesøk i Kretsløpsparken hos Sirkula i Furnes. Styringskomiteen prioriterte to prosjekter i møte den 3. mai (se egen artikkel);

Gränsens smaker – kompetens, kapacitet och köpkraft för hållbara måltider i Värmland och Østfold

Cross Border Biking – CBB

Studiebesøk i Kretslopsparken hos Sirkula. Foto: Jorunn Thingnes

Møte i styringskomitéen i Sentrale Skandinavia

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.