Få Alle Med (FAM)

Få Alle Med (FAM)

Det är ett stort samhällsproblem att ungdomar hoppar av sin utbildning och inte fullföljer sina studier. Innovatum och INSPIRIA skall tillsammans med samarbetspartners i Fyrbodal och Østfold försöka kartlägga varför. Utifrån detta skall det utvecklas metoder och verktyg som syftar till att förebygga skolavhopp och frånvaro, och som kan bidra till att företag i området förses med den kompetens de har behov av i framtiden.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Innovatum Science Center AB
NORSK PROSJEKTEIER INSPIRIA Science Center AS
EU-STÖD 417 275 €
STATLIGE IR-MIDLER 224 344 €
TOTALBUDGET 1 283 238 €
PROJEKTTID 1 jan 2019 – 31 dec 2021
KONTAKTPERSONER Else-Marie Guldahl, else-marie.guldahl@inspiria.no, (+47) 90 52 35 04, Erica Nyberg, erica.nyberg@innovatum.se, (+46) 520 28 94 29, Carolina Barros, carolina.barros@innovatum.se, (+46) 708 38 63 50