Affisch ExpandE

ExpandE

Projektet vill stärka arbetsmarknadens effektivitet genom att skapa förutsättningar för unga långt från arbetsmarknaden att bli anställningsbara på andra sidan gränsen. Detta ska göras genom digital arbetsplatsutbildning, studiebesök och praktik över gränsen. Projektet kommer även att utbilda unga i entreprenörsskap.

Prioterade område:

En mer social gränsregion

Specifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdatum:

5 dec 2022

Slutdatum:

28 nov 2025

Total kostnad för insats:

448 731 EUR

Totalt stödbelopp:

194 450

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Civilisationen

Norsk projektägare:

Vilja AS

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Interreg Sverige-Norge stöttar tre nya projekt

22 augusti 2023

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.