ExpandE

Prosjektet ønsker å styrke effektiviteten i arbeidsmarkedet ved å legge forholdene til rette for at unge langt fra arbeidsmarkedet kan bli arbeidsdyktige på andre siden av grensen. Dette skal skje gjennom digital arbeidsplassopplæring, studiebesøk og praksisplasser over grensen. Prosjektet skal også lære opp unge mennesker i entreprenørskap.

Prioritert område:

En mer social gränsregion

Spesifikt mål:

Gränsöverskridande arbetsmarknad

Startdato:

5 des 2022

Sluttdato:

28 nov 2025

Total kostnad for intervensjonen:

448 731 EUR

Totalt støttebeløp:

194 450

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Civilisationen

Norsk prosjekteier:

Vilja AS

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Centrala Skandinavien (CS)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Interreg Sverige-Norge støtter tre nye prosjekter

17 januar 2024

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.