CommSec – Community Security

CommSec vill bidra till en robust grenseregion i Nordens gröna bälte. Genom ett operativt nätverk av företag och näringsaktörer i Midt-Norge och Mitt-Sverige vill vi kunna skapa ökad konkurrenskraft och synliggöra möjligheter för samarbete inom utveckling och leveranser till respektive lands försvar. Projektet ska öka möjligheten till samarbeten, ömsesidig förstärkning och utveckla operativa mötesplatser.

Prioterade område:

En starkare gränsregion

Specifikt mål:

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Startdatum:

1 maj 2023

Slutdatum:

30 jun 2024

Total kostnad för insats:

143 694 EUR EUR

Totalt stödbelopp:

85 505 EUR

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

IUC Z-group

Norsk projektägare:

Future Inovations

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Uppgifter saknas

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

COMMSEC – en starkare gränsregion

11 december 2023

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.