Småskaliga projektet CommSec presenterades vid höstens styrkommittémöte i Nordens Gröna Bälte. CommSec står för community security och syftar till att stärka det norsk-svenska försvars- och säkerhetsindustrisamarbetet. Mellersta Norge och mellersta Sverige kommer att samarbeta för att stärka regionens totalförsvar.

Försvarsklustret MIDSEC, som drivs av Fremtidens Industri, är tillsammans med sin svenska partner, IUC Z-Group, ansvariga för samarbetsprojektet CommSec. En viktig del av projektet är att underlätta för fler små och medelstora företag att leverera produkter och tjänster till det norska och svenska försvaret samt försvarsindustrin. Detta kräver samarbete mellan näringslivet, offentliga myndigheter och nyckelaktörer inom försvaret och försvarsindustrin, över gränserna.

IUC Z-Group kommer att skapa ett svenskt försvarskluster motsvarande den norska MIDSEC. Näringskluster bidrar till att stärka tillväxten och innovationsförmågan i företagen.

På senare tid har samarbete inom säkerhet och beredskap blivit mycket aktuellt på grund av den säkerhetspolitiska situationen i världen, och vi märker ett stort intresse, säger projektledare på norsk sida, Linda Cathrine Hald. Vi har sett att utmaningarna är desamma på båda sidor om gränsen och att näringslivet både har styrkor och skillnader i Norge och Sverige.

Prosjektleder Linda Cathrine Hald

Därför är det naturligt för oss med ett gränsregionalt projekt inom Interreg Sverige-Norge-programmet. Samarbetet skapar både trygghet och affärsmöjligheter för näringslivet där försvarsklustret MIDSEC på norsk sida kan bidra till en återuppbyggnad av totalförsvaret på svensk sida.

Linda Cathrine Hald förklarar detta vidare; – Det är när vi möts som vi gör affärer. Det handlar om att träffa nya företag och människor för att se nya möjligheter till samarbete och affärsutveckling. Detta kan det småskaliga projektet CommSec bidra med.

Näringslivet i mellersta Norge och mellersta Sverige som har ambitioner att vara attraktiva aktörer inom försvarsindustrin och bidra till ökad samhällssäkerhet och beredskap, kommer att knyta starkare band över landgränserna.

– Inom CommSec är vi mycket angelägna om att projekten skapar värden och att de är varaktiga, kommenterar Linda Cathrine Hald och fortsätter, – i projektet ser vi stor potential för fortsatt samarbete, och många av aktörerna vill samarbeta vidare. Samarbetet i Norden blir allt viktigare i dagens säkerhetspolitiska världsbild.

Bilde Fremtidens Industri; Deltakere i CommSec workshop i september i Stjørdal

COMMSEC – en starkare gränsregion

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.