Det småskala CommSec-prosjektet ble presentert på høstens styringsgruppemøte i Nordic Green Belt. CommSec står for community security og har som mål å styrke norsk-svensk forsvars- og sikkerhetsindustrisamarbeid. Midt-Norge og Midt-Sverige skal samarbeide for å styrke regionens totalforsvar.

Forsvarsklyngen MIDSEC, som drives av Fremtidens Industri, har sammen med sin svenske partner, IUC Z-Group, ansvaret for samarbeidsprosjektet CommSec. En viktig del av prosjektet er å gjøre det enklere for flere små og mellomstore bedrifter å levere produkter og tjenester til det norske og svenske forsvaret og forsvarsindustrien. Dette krever samarbeid mellom næringslivet, offentlige myndigheter og sentrale aktører innen forsvar og forsvarsindustri, på tvers av landegrensene.

IUC Z-Group skal opprette en svensk forsvarsklynge tilsvarende den norske MIDSEC. Næringsklynger bidrar til å styrke vekst og innovasjonsevne i bedriftene.

Den siste tiden har samarbeid innen sikkerhet og beredskap blitt svært aktuelt på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, og vi merker en stor interesse, sier prosjektleder på norsk side, Linda Cathrine Hald. Vi har sett at utfordringene er like på begge sider av grensen og at næringslivet har både styrker og forskjeller i Norge og Sverige.

Prosjektleder Linda Cathrine Hald

Derfor er det naturlig for oss med et grenseregionalt prosjekt innenfor Interreg Sverige-Norge programmet. Samarbeidet skaper både trygghet og forretningsmuligheter for næringslivet der forsvarsklyngen MIDSEC på norsk side kan bidra til en gjenoppbygging av totalforsvaret på svensk side.

Linda Cathrine Hald forklarer dette nærmere; – Det er når vi møtes at vi driver virksomhet. Det handler om å møte nye bedrifter og mennesker for å se nye muligheter for samarbeid og forretningsutvikling. Det småskala CommSec-prosjektet kan bidra til dette.

Næringslivet i Midt-Norge og Midt-Sverige, som har ambisjoner om å være attraktive aktører i forsvarsindustrien og bidra til økt samfunnssikkerhet og beredskap, vil knytte sterkere bånd på tvers av landegrensene.

– Innen CommSec er vi veldig opptatt av at prosjektene skaper verdier og at de er varige, kommenterer Linda Cathrine Hald og fortsetter, – i prosjektet ser vi et stort potensial for fortsatt samarbeid, og mange av aktørene ønsker å samarbeide videre. Samarbeid i Norden blir stadig viktigere i dagens sikkerhetspolitiske verdensbilde.

Bilde Fremtidens Industri; Deltakere i CommSec workshop i september i Stjørdal

COMMSEC – en sterkere grenseregion

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.