CommSec – Samfunnssikkerhet

CommSec ønsker å bidra til en robust grenseregion i det nordiske grønne beltet. Gjennom et operativt nettverk av bedrifter og økonomiske aktører i Midt-Norge og Midt-Sverige ønsker vi å kunne skape økt konkurransekraft og synliggjøre muligheter for samarbeid om utvikling og leveranser til hvert lands forsvar. Prosjektet skal øke muligheten for samarbeid, gjensidig forsterkning og utvikle operative møteplasser.

Prioritert område:

En starkare gränsregion

Spesifikt mål:

Stärka det gränsöverskridande samarbetet

Startdato:

1 mai 2023

Sluttdato:

30 jun 2024

Total kostnad for intervensjonen:

143 694 EUR EUR

Totalt støttebeløp:

85 505 EUR

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

IUC Z-group

Norsk prosjekteier:

Future Inovations

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Uppgifter saknas

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

COMMSEC – en sterkere grenseregion

17 januar 2024

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.