Prioriteringer og konkrete mål

Prioriteringer og konkrete mål

En smartere grenseregion

Om prioriteringen

En smartere grenseregion med forbedret innovasjonsevne og konkurransedyktige små og mellomstore bedrifter

Spesifikke mål

Om prioriteringen

En grønnere grenseregion med motstandskraft til å møte klimaendringer og fokusert på sirkulær økonomi

Spesifikke mål

Et grønnere grenseområde

En mer sosial grenseregion

Om prioriteringen

En mer sosial grenseregion med felles arbeidsmarked, livslang læring og fokus på kultur- og serveringsnæringer

Spesifikke mål

Om prioriteringen

En sterkere grenseregion med økt samarbeidskapasitet

Spesifikke mål

En sterkere grenseregion

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.