SOURCE – Sustainable and nature positive development of housing for recreational use

Rekreasjonskommuner i Trøndelag og Jämtland ønsker å være gode og bærekraftige kommuner både för innbyggere og besøkende. Spesielt fritidsboligutviklingen har vært viktig for å skape vekst og sysselsetting i distriktsområder utsatt for fraflytting. Her er fritidsnæringen og bedrifter som driver med utvikling av fritidsboliger spesielt utsatt, med aktiviteter som i stor grad tærer på naturen. I SOURCE ønsker prosjekteierne å ta steget fra kunnskap til praksis ved å identifisere og eksemplifisere hvordan fritidsboligutvikling i større grad kan være et verktøy for å forbedre natur og lokalsamfunn.

Prioritert område:

En smartare gränsregion

Spesifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdato:

1 apr 2023

Sluttdato:

31 mar 2026

Total kostnad for intervensjonen:

2 544 822 EUR

Totalt støttebeløp:

1 342 720

EUs medfinansieringssats:

Error: 3 arguments are required, 2 given

Svensk prosjekteier:

Peak Innovation

Norsk prosjekteier:

Nasjonalparken Næringshage

🇸🇪 Svensk nettside:

🇳🇴 Norsk nettside:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Sluttrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson på norsk side:

Kontaktperson på svensk side:

Siste nytt om prosjektet

Ingen relaterte artikler ble funnet.

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.