Stuga vid snöigt fjäll

SOURCE – Sustainable and nature positive development of housing for recreational use

Rekreasjonskommuner i Trøndelag og Jämtland ønsker å være gode og bærekraftige kommuner både för innbyggere og besøkende. Spesielt fritidsboligutviklingen har vært viktig for å skape vekst og sysselsetting i distriktsområder utsatt for fraflytting. Fritidsnäringen och företag som är involverade i utvecklingen av fritidshus är särskilt utsatta här, med verksamhet som i stor grad konsumerar naturen. I SOURCE vill projektägarna ta steget från kunskap till praktik genom att identifiera och exemplifiera hur fritidshusutveckling i större utsträckning kan vara ett verktyg för att förbättra natur och lokalsamhällen.

Prioterade område:

En smartare gränsregion

Specifikt mål:

Små och medelstora företags hållbara tillväxt

Startdatum:

1 apr 2023

Slutdatum:

31 mar 2026

Total kostnad för insats:

2 544 822 EUR

Totalt stödbelopp:

1 342 720

EU:s medfinansieringsgrad:

65 %

Svensk projektägare:

Peak Innovation

Norsk projektägare:

Nasjonalparken Næringshage

🇸🇪 Svensk webbplats:

🇳🇴 Norsk hemsida:

Delområde:

Nordens Gröna Bälte (NGB)

Slutrapport:

Uppgifter saknas

Kontaktperson norsk sida:

Kontaktperson svensk sida:

Senaste nytt om projektet

Ingna relaterade artiklar hittades.

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.