Begivenhet

Finn kommende arrangementer, møter og treninger.

Kommende arrangementer
Dato: 16. februar 2023
Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål...
Dato: 21. februar 2023
Styringsgruppen består av representanter for lokalt og regionalt nivå i delområdet. Styringsgruppens hovedoppgave er å prioritere prosjekter og gjennomgå dem opp mot programmets mål...
Dato: 20. januar 2023
Interreg Sverige-Norge inviterer til digitalt foredrag om: Muligheter med sirkulær økonomi Grenseprogrammet tar sikte på den grønne omstillingen og en av de prioriterte ...
Dato: 22. september 2022
INFORMASJON OG INSPIRASJON Hvilke muligheter gir det nye Interreg Sverige-Norge programmet? Alle som er interessert i muligheten for å søke støtte fra Interreg Sverige-Norge er velkommen. Under...
Dato: 15. september 2022
Informasjonsmøte i Nordic Green Belt Vi møtes på Copperhill Mountain Lodge i Åre for å informere om det nye programmet Interreg Sverige-Norge 2021-2027. Når? 15. september kl 9.30-15.00 Anmä ...
Dato: 26. april 2022
Konferansen skal spre kunnskap om det nye programmet, synliggjøre resultater fra nylig avsluttede prosjekter og vise mulighetene i neste programperiode. Se programmet for arrangementet her Vi ønsker velkommen...
Viktige datoer
16. februar 2023

Styringskomitemøte i Sentrale Skandinavia

21. februar 2023

Styringskomitemøte i Nordens Grønne Belte

20. januar 2023

Foredrag om sirkulær økonomi

22. september 2022

Informasjonsmøte Charlottenberg

15. september 2022

Informasjonsmøte i Nordic Green Belt

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige – Norge for forrige periode (2014–2020) via knappen under.