Det arbeides for å redusere grensehindringer og barrierer på mange nivåer i og utenfor EU b-solutions ble lansert i 2022 som et initiativ fra EU-kommisjonen og drives av Association of European Border Regions (AEBR) som et av tiltakene for å skape vekst og samhold i EUs grenseregioner

b-solutions sitt formål er å tilby løsninger for å redusere grenseoverskridende hindringer av juridisk og administrativ karakter. Det betyr at grensekommuner og -regioner samt grenseoverskridende organisasjoner har mulighet til å melde fra om et grenserelatert juridisk eller administrativt hinder de står overfor. Gjennom jevnlige utlysninger arbeides det med ulike saker med offentlige aktører for grenseoverskridende samarbeid.

Små og store bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner kan alle møte grensehindringer mellom Norge og Sverige. Du eller din bedrift/organisasjon kan rapportere disse til Grensetjänsten Norge-Sverige, som samarbeider med flere andre grenseinstitusjoner.

Når grensehindringer meldes inn, kan de løftes, bearbeides og forhåpentligvis løses på riktig nivå. melder du fra om grensehindringer: Rapporter grenseproblemet ditt – Grensetjenesten Norge-Sverige
Her kan du også se allerede rapporterte grensehindringer og deres status (gjelder flere grenseområder).

Nylig ble Grensetjänsten (et tidligere Interreg-prosjekt) presentert som et eksempel på vellykket grensesamarbeid for å løse grensehindringer, på årsmøte i AEBR i Slovakia.

Grensehinder

Velkommen til

Interreg Sverige-Norge

Vår nye nettside er under oppbygging!

I mellomtiden kan du besøke Interreg Sverige-Norge for forrige periode (2014-2020) via knappen nedenfor.