Det arbetas med att reducera gränshinder och gränsbarriärer på många nivåer i och utanför EU. b-solutions lanserades i 2022 som ett initiativ från Europeiska kommissionens och drivs av Association of European Border Regions (AEBR) som en av åtgärderna för att skapa tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner.

b-solutions ändamål är att tillhandahålla lösningar för att reducera gränsöverskridande hinder av juridisk och administrativ karaktär. Det innebär att gränsnära kommuner och regioner samt gränsöverskridande organisationer har möjlighet att anmäla ett gränsrelaterat juridisk eller administrativt hinder de står inför. Genom regelbundna utlysningar arbetas det med olika case hos offentliga aktörer för gränsöverskridande samarbete.

Små och stora företag, organisationer eller privatpersoner kan alla stöta på gränshinder mellan Norge och Sverige. Dessa kan du eller ditt företag/organisation anmäla till Gränstjänsten Norge-Sverige, som samarbetar med flera andra gränsinstitutioner.

När gränshinder rapporteras in kan de lyftas upp, arbetas vidare med och förhoppningsvis lösas på rätt nivå. Här anmäler du ditt gränshinder: Rapportera ditt gränsproblem – Gränsetjänsten Norge-Sverige
Här kan du också se redan rapporterade gränshinder och deras status (gäller flera gränsområden).

Nyligen blev Grensetjänsten (ett tidigare Interreg-projekt) presenterad som exempel på ett vällyckat gränssamarbete för att lösa gränshinder, på årsmöte i AEBR i Slovakien.

Gränshinder

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.