Nya projekt beviljade i Interreg Sverige-Norge

Följande 6 projekt har prioriterats av styrkommittéerna i Centrala Skandinavien och Nordens gröna bälte: Gränsens smaker – kompetens, kapacitet och köpkraft för hållbara måltider i Värmland och Østfold Prioriteringar: En smartare gränsregionSpecifikt mål: Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, inbegripet genom produktiva investeringarProjektperiod: 1 […]

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.