Interreg Sverige-Norge stöttar tre nya projekt

Svensk, EU och norsk flagga

Projekten ExpandE, Integrerad gränsregion samt Design, kunst och arkitektur som reiseanledning är projekt som bidrar till ett starkt samarbete mellan Sverige och Norge. Dessa projekt har alla fokus på att utveckla gränsregionen med nyskapande idéer inom olika branscher. Projekten prioriterades av övervakningskommittén den 28 september 2022. Totalt har 1 374 779 EUR beviljats till projekten i […]

Välkommen till

Interreg Sverige-Norge

Vår nya hemsida är under konstruktion!

Under tiden kan du besöka Interreg Sverige–Norge för tidigare period (2014–2020) via knappen nedan.